Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
8.5.2018
Åbo Akademi
Disputation 

Doktorsavhandling om kustbor och det materiella arvet

FL Niklas Huldéns doktorsavhandling i nordisk etnologi framläggs till offentlig granskning fredag 18.5.2018 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Kustbor och det materiella arvet. Upptecknad egendom som indikator för kulturell anpassning i sydvästra Finlands skärgård 1700–1900.

Avhandlingen undersöker kulturell anpassning bland kust- och skärgårdsbor i sydvästra Finlands och Ålands skärgård. Olika skärgårdsområden jämförs med varandra för att identifiera regionala skillnader och tidsmässiga förändringar under två århundraden 1700–1900. Undersökningen baseras på 315 bouppteckningar som transkriberats och delvis preparerats för databehandling.

Huvudmålet är att undersöka skillnader i den egendom och det redskapsbestånd som använts i de lokala näringarna. Speciellt koncentrerar sig undersökningen på upptecknad egendom med koppling till jordbruk, boskapsskötsel, fiske och jakt. Även sjöfart och hantverksredskap behandlas kort. Den källkritiska aspekten på ett bouppteckningsmaterial diskuteras genom hela avhandlingen. Ytterligare söker avhandlingen efter metodiska grepp för att behandla källmaterialet baserat på såväl kvantitativ som kvalitativ grund.

Egendomen i bouppteckningarna ger en god bild av hur invånarna i undersökningsområdet anpassat sina näringar utgående från skilda miljömässiga förhållanden. Utvecklingen över tid är svårare att skönja eftersom källmaterialet – bouppteckningarna – ändrar karaktär under århundradenas förlopp.

Niklas Huldén disputerar fredagen den 18 maj 2018 kl. 13 i auditorium Salin, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är docent Anders Perlinge, Handelshögskolan i Stockholm, Sverige och kustos är professor Fredrik Nilsson, Åbo Akademi.

Niklas Otto Vilhelm Huldén är född 16.3.1960 i Helsingfors. Han avlade studentexamen 1979 vid Borgå gymnasium kandidatexamen i humanistiska vetenskaper vid Åbo Akademi, 1986, filosofie magisterexamen vid Åbo Akademi, 1990 och filosofie licentiatexamen vid Åbo Akademi, 2006.

Niklas Huldén kan vid behov nås per telefon 045 677 5602 eller e-post niklas.hulden@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/155009?locale=lsv

Niklas Huldén
Niklas Huldén

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör