Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

MEDIATIEDOTE
8.5.2018
Åbo Akademi
Väitös

Tohtorinväitös rannikon ja saariston asukkaiden kulttuurisesta sopeutumisesta

FL Niklas Huldénin väitöskirja pohjoismaisen etnologian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa perjantaina 18.5.2018.

Väitöskirjan otsikkona on Kustbor och det materiella arvet. Upptecknad egendom som indikator för kulturell anpassning i sydvästra Finlands skärgård 1700–1900.

Väitöskirja tutkii kulttuurista sopeutumista rannikon ja saariston asukkaiden keskuudessa Lounais-Suomen ja Ahvenanmaan saaristossa. Eri saaristoalueita verrataan toisiinsa alueellisten erojen ja ajallisten muutosten tunnistamiseksi kahden vuosisadan ajan, suunnilleen vuosina 1700–1900. Tutkimus perustuu 315 perukirjan kopioon, jotka on transkriboitu ja osittain muokattu tietojenkäsittelyä varten.

Päätavoitteena on selvittää paikallisia eroja asukkaiden perukirjoissa näkyvässä omaisuudessa. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti maatalouteen, kotieläinhoitoon, kalastukseen ja metsästykseen liittyvään esineistöön. Myös merenkulkua ja käsityökaluja tutkitaan lyhyesti. Perunkirjojen lähdekriittistä arvoa käsitellään läpi väitöskirjan. Lisäksi tutkimuksessa etsitään metodologisia lähestymistapoja lähdemateriaalin käsittelemiseksi sekä kvantitatiivisten että laadullisten näkökulmien perusteella.

Perunkirjojen luetteloima omaisuus antaa hyvän kuvan siitä, miten alueen asukkaat ovat sopeuttaneet elinkeinonsa erilaisten ympäristöolojen perusteella. Ajallinen kehitys on vaikeammin määriteltävissä, sillä perunkirjoitukset muuttavat muotoaan ja sisältöään ajan mittaan myös yhteiskunnallisista syistä.

Niklas Huldén väittelee tohtoriksi perjantaina 18. toukokuuta 2018 klo 13 osoitteessa auditorio Salin, Axelia, Piispankatu 8, Turku. Vastaväittäjänä toimii dosentti Anders Perlinge, Handelshögskolan i Stockholm, Ruotsi ja kustoksena professori Fredrik Nilsson, Åbo Akademi.

Niklas Otto Vilhelm Huldén on syntynyt 16.3.1960 Helsingissä. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 1979 Borgå gymnasium -lukiossa, humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon Åbo Akademissa 1986, filosofian maisterin tutkinnon Åbo Akademissa 1990 ja filosofian lisenssiaatin tutkinnon Åbo Akademissa 2006.

Niklas Huldén on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 045 677 5602 ja sähköpostitse osoitteesta niklas.hulden@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa:
www.doria.fi/handle/10024/155009?locale=lfi

Niklas Huldén
Niklas Huldén

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.


Ystävällisin ÅA-terveisin,
Mia Henriksson
Tiedottaja