Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om juridiska påföljder för stater som hotas av den stigande havsnivån

Michel Rouleau-Dick.
Michel Rouleau-Dick.

PM Michel Rouleau-Dicks doktorsavhandling i juridik framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Statehood, statelessness, and continuity in a climate-changed world: A worst-case scenario analysis.

Disputationen äger rum fredagen 8 december 2023 kl. 11 i auditorium Helikon, Arken, Fabriksgatan 2, Åbo, samt via videolänk. Opponent är professor Jane McAdam, University Of New South Wales, Sydney, Australien och kustos är professor Magdalena Kmak, Åbo Akademi.

 

 

Sammanfattning

Mänsklig aktivitet leder till växthusgasutsläpp som hotar jordens klimatstabilitet och bidrar till att höja havsnivåerna, vilket är ett överhängande hot mot lågt liggande små östater. Dessa stater, som bidrar minst till utsläppen, står inför risken att förlora sitt territorium permanent. Det är en ny fråga för internationell rätt. Avhandlingen granskar osäkerheterna kring staters fortsatta existens utan territorium och befolkning och erbjuder rättsliga analyser för möjliga lindrande lösningar. 

Avhandlingen består av tre referentgranskade artiklar. Den första artikeln redogör för principen om ”presumtionen om kontinuitet” och dess begränsade roll för att bevara staters identitet vid territorieförlust. Den andra artikeln utforskar Malteserorden som exempel på en alternativ internationell rättslig status för en stat utan territorium. Den tredje artikeln behandlar 1954 års konvention angående statslösa personers rättsliga ställning och dess relevans för fördrivna medborgare från små östater. 

Avhandlingens sammanfattning ger ett väsentligt sammanhang för analysen i de tre artiklarna och inramar analyserna genom att använda ett scenario-baserat tillvägagångssätt. Två olika scenarier presenteras. Den ena behandlar ett antal möjliga utfall till frågan om den framtida statusen som stat för en östat utan territorium. Den andra granskar de vägar som finns tillgängliga för att skydda de externt fördrivna medborgarna i östaten i fråga. Denna inramning är av central betydelse, eftersom den möjliggör att i avhandlingen undersöka ett hypotetiskt värsta-fall-scenario och kontextrelevanta lösningar, samtidigt som den betonar att ett dylikt utfall bör undvikas, antingen genom förebyggande rättslig utveckling eller anpassnings- och lindringsåtgärder. 

 

 

Michel Rouleau-Dick är född 1993 i Sainte-Agathe-des-Monts, Québec, Kanada. Han kan vid behov nås per e-post michel.rouleau-dick@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria. 

Klicka här för pressbild på disputanden.

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.