Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om jungiansk teori

FM Päivi Alhos doktorsavhandling i utvecklingspsykologi framläggs till offentlig granskning fredag 8.5.2020 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter A Jungian Theory of Mind. Individuality, lost, gained, and transcended.

Den omedvetna identiteten motsvarar enligt C. G. Jungs psykologi vår uppfattning om hur det är att vara en människa. Vi är inte medvetna om vår identitet, utan vi är ett, identiska, med den. De värderingar som ger upphov till identiteten kommer fram indirekt, i form av personlighetsdrag.

Värderingars inbördes förhållanden kan utryckas med tre bipolära dimensioner. De tre dimensionerna är förhållandet mellan moders- och faderskomplexen, individualismens förhållande till det kollektiva, samt en tredje dimension som fördelar värderingarna och de tillhörande personlighetsdragen till bra och dåliga.

Individens anpassning till en viss kultur förutsätter en utveckling av individuella värderingar och medvetande, processen kan studeras som arketypernas fenomenologi. Medvetandet är till sin natur arketypiskt och diskriminerande, det uppstår från evaluerande motsatspar. Medvetandet har en benägenhet att förhålla sig negativt, eller vara ouppmärksam på den delen av motsatsförhållandet som inte stöder de val den har gjort.

Material som genomlidit psykologisk inflation kallas ”skuggan” i den jungianska psykologin. Den innehåller ofta viktig information och potential för vidare utveckling. Att överbrygga ett värdeladdat motsatsförhållande utan inflation är möjligt genom transcendens. Istället för evaluerande motsatspar används deskriptiva motsatser. Då skapas ett perspektiv där ett förhållande mellan motsatta egenskaper kan anpassas enligt situationen. Detta främjar bevarandet av medvetandet bättre än en slätstruken kompromiss, eller ett ensidigt perspektiv som utgår från bara den ena motsatsen.

Päivi Alho disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 8 maj 2020 kl. 12. På grund av rådande omständigheter kan disputationen inte följas på plats och ställe, utan på distans via adressen: https://aboakademi.zoom.us/j/64543985095 (Se nedan för praktiska anvisningar.) Opponent är professor Paul Bishop, University of Glasgow, Storbritannien, och kustos är professor Kaj Björkqvist, Åbo Akademi.

Päivi Marjaana Alho är född 10.3.1958 i Ranua. Hon avlade studentexamen 1977 vid Kiuruvesi gymnasium, konstnärsutbildning 1981 vid Åbo ritskola, FM-examen i analytiskt kemi 1987 vid Åbo Akademi, samt magisterkurs och D-uppsats i psykologi 2003 vid Stockholms universitet och därefter ytterligare postgraduala studier i psykologi vid Helsingfors universitet.

Päivi Alho kan vid behov nås per telefon 045 7595 7711 eller e-post p19002@outlook.com.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria: https://www.doria.fi/handle/10024/177125?locale=lsv.

Päivi Alho

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.

 

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

Under disputationen bör åhörarna inte slå på sin mikrofon eller video (av sig själva).

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion.

Frågor om åhörarnas ev. tekniska problem bör inte ställas via Zooms chatt.