Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös jungilaisesta teoriasta

FM Päivi Alhon väitöskirja kehityspsykologian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa perjantaina 8.5.2020.

Väitöskirjan otsikkona on A Jungian Theory of Mind. Individuality, lost, gained, and transcended.

Tiedostamaton identiteetti vastaa C. G. Jungin psykologian mukaan käsitystämme siitä mitä on olla ihminen. Emme ole tietoisia identiteetistämme vaan yhtä, identtisiä, sen kanssa. Arvomaailma, jota identiteetti heijastelee, tulee esille vain epäsuorasti, sitä ilmentävien persoonallisuudenpiirteiden kautta.

Arvojen väliset suhteet on mahdollista ilmaista kolmella bipolaarisella ulottuvuudella. Niitä ovat äiti- ja isäkompleksin välinen jännite, yksilöllisyyden suhde yhteisöllisyyteen, sekä kolmas ulottuvuus, joka jakaa arvot ja niitä kuvaavat persoonallisuudenpiirteet hyviin ja huonoihin.

Yksilön sopeutuminen tiettyyn kulttuuriin edellyttää hänen arvomaailmansa ja tietoisuuden kehittymistä, prosessia voidaan tarkastella arkkityyppien fenomenologiana. Tietoisuus on luonnostaan arkkityyppistä ja erottelevaa, se koostuu arvottavista vastakohtapareista. Tietoisuudella on taipumus suhtautua negatiivisesti, tai jättää kokonaan huomiotta se osa vastakohta-asetelmaa, joka ei tue sen tekemiä valintoja.

Psykologisen inflaation kärsinyttä materiaalia kutsutaan ”varjoksi” jungilaisessa psykologiassa. Se sisältää usein tärkeää tietoa ja kehitysmahdollisuuksia. Vastakohtaisuuden ylittäminen ilman psykologisesti arvokkaan materiaalin tuhoutumista on mahdollista transkendenssin kautta. Arvottavien vastakohtien sijasta käytetään laadullisia, deskriptiivisiä, vastakohtia. Silloin luodaan perspektiivi, josta käsin vastakkaiset ominaisuudet asettuvat tilanteen vaatimaan suhteeseen keskenään. Se on tietoisuuden säilymisen kannalta edullisempi vaihtoehto, kuin tasapäistävä kompromissi, tai pelkästään yhden vastakohdan synnyttämä yksipuolinen perspektiivi.

Päivi Alho väittelee tohtoriksi Åbo Akademissa perjantaina 8. toukokuuta 2020 klo 12. Vallitsevien olosuhteiden vuoksi väitöstilaisuutta ei voi seurata paikan päällä, sen sijaan sitä on mahdollista seurata etänä seuraavan linkin kautta: https://aboakademi.zoom.us/j/64543985095. (Käytännön ohjeet alla.) Vastaväittäjänä toimii professori Paul Bishop, University of Glasgow, Iso-Britannia, ja kustoksena professori Kaj Björkqvist, Åbo Akademi.

Päivi Marjaana Alho on syntynyt 10.3.1958 Ranualla. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 1977 Kiuruveden lukiossa, kuvataiteilijan koulutuksen 1981 Turun Piirustuskoulussa, FM-tutkinnon analyyttisessä kemiassa 1987 Åbo Akademissa, sekä psykologian maisterin opinnot 2003 Tukholman yliopistossa ja lisäksi jatko-opintoja psykologiassa Helsingin yliopistossa.

Päivi Alho on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 045 7595 7711 ja sähköpostitse osoitteesta p19002@outlook.com.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa: https://www.doria.fi/handle/10024/177125?locale=lfi.

Päivi Alho

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.

 

 

Käytännön ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman yllä olevaa linkkiä ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Väitöstilaisuuden aikana yleisön tulee varmistaa, että oman laitteen mikrofoni on mykistettynä ja että kamera ei ole päällä.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioda sen Zoomin keskusteluosioon.

Huomioi, että yleisö ei saa esittää mahdollisia teknisiä ongelmia koskevia kysymyksiä.