Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om influerarmarknadsföring

EM Carolina Stubbs doktorsavhandling i internationell marknadsföring framläggs till offentlig granskning tisdag 18.6.2019 vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter The Gray Zone in Marketing – Consumer Responses to Influencer Marketing.

I den här doktorsavhandlingen undersöker författaren konsumenters reaktioner på olika typ av innehåll i influerarmarknadsföring (eng. influencer marketing). Influerarmarknadsföring är en form av marknadsföring som innebär att företag eller organisationer låter individer med starkt inflytande i sociala medier marknadsföra produkter eller tjänster. Den här typen av reklam har blivit populär i takt med att konsumenter spenderar allt mer tid i sociala medier och följer kända influerarprofiler.  Genom att använda sig av influerarmarknadsföring hoppas företagen på att kunna utnyttja den påverkan som influerarprofiler har på sina följare genom att skapa varumärkesuppmärksamhet och köpbehov bland konsumenterna. Forskningsresultaten bidrar med ny kunskap om strategier kring influerarmarknadsföring för att skapa positiva reaktioner hos konsumenterna.

Carolina Stubb disputerar tisdagen den 18 juni 2019 kl. 12 i Stora Auditoriet, ASA, Fänriksgatan 3, Åbo. Opponent är professor Sara Rosengren, Handelshögskolan i Stockholm, Sverige och kustos är professor Malin Brännback, Åbo Akademi.

Carolina Stubb är född 20.2.1988 i Åbo. Hon avlade studentexamen 2007 vid Pargas Svenska Gymnasium och EM-examen 2014 vid Åbo Akademi.

Carolina Stubb kan vid behov nås per telefon 0400 134 543 eller e-post carolina.stubb@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/169375?locale=lsv.

Carolina Stubb
Carolina Stubb

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.