Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Doktorsavhandling om identitetsformering bland estlandssvenskar med visor som verktyg

Sofia Joons Gylling.
Sofia Joons Gylling

M.A. Sofia Joons Gyllings doktorsavhandling i musikvetenskap framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen har titeln ”Det var främlingar och dock fränder” – Estlandssvenska identitetsformeringar med visor som verktyg.

Disputationen äger rum den 5 april 2024 kl. 13 i auditorium Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2, Åbo. Opponent är professor emeritus Gunnar Ternhag, Stockholms universitet, Sverige och kustos är professor Johannes Brusila, Åbo Akademi. Disputationen kan följas via videolänk.

Sammanfattning:

Avhandlingen belyser hur identitet skapats och förmedlats med hjälp av visor bland estlandssvenskar från mellankrigstiden fram till idag. Det fanns svenskar i Estland redan på 1200-talet. Gruppen kompletterades de följande seklerna med svenskspråkiga nykomlingar från Sverige och Finland som upptogs i svenska gemenskaper på öar och längs kusterna i västra Estland. När den estniska staten utropats 1918 började de presentera sig som estlandssvenskar. Under andra världskriget flydde större delen av gruppen till Sverige.

Studien visar hur tre vismaterial använts som identitetsformerande verktyg bland estlandssvenskarna. Två innehåller visor på dialekt. Det tredje vismaterialet består av populära sånger på svenska och estniska som spreds via visböcker, grammofonskivor och radio. Popvisorna skrevs ner av ungdomar i handskrivna visböcker som var ett sätt att samla ny musik.

Identitetsformeringar inom grupper som den estlandssvenska påverkas av nationsbyggen både i deras nuvarande och tidigare hemland. I det sammanhanget har det visat sig vara viktigt att ta reda på vem det är som initierar sjungandet av olika visor, var eventuella framträdanden äger rum, vem som finns i publiken och vilka de bakomliggande syftena är.

Före andra världskriget bodde cirka 8 000 estlandssvenskar i Estland. Även om gruppen var relativt liten, framkommer att identitetsformeringen varit dynamisk, mångfacetterad och i en del fall initierad av ett fåtal estlandssvenska och sverigesvenska personer. Med visor på dialekt kunde gruppen sticka ut i sverigesvenska sammanhang medan visor på standardsvenska eller estniska tonade ner deras särart och i stället byggde band med ”svenskar i världen” eller ”moderna ungdomar i Estland”.

Sofia Joons Gylling är född 1972 i Borås, Sverige. Hon kan vid behov nås per telefon 040 361 2880 eller e-post sofia.joonsgylling@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans:

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.