Kirjoita tähän hakemasi!

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Tohtorinväitös vironruotsalaisten identiteetin muodostumisesta laulujen avulla

Sofia Joons Gylling.
Sofia Joons Gylling

M.A. Sofia Joons Gyllingin väitöskirja musiikkitieteen alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa.

Väitöskirjan otsikkona on ”Det var främlingar och dock fränder” – Estlandssvenska identitetsformeringar med visor som verktyg.

Väitöstilaisuus järjestetään 5. huhtikuuta 2024 klo 13 osoitteessa auditorio Armfelt, Arken, Tehtaankatu 2, Turku. Vastaväittäjänä toimii emeritusprofessori Gunnar Ternhag, Tukholman yliopisto, Ruotsi ja kustoksena professori Johannes Brusila, Åbo Akademi. Väitöstilaisuutta voi seurata etänä. 

Yhteenveto:

Väitöskirjassa tuodaan esiin, miten identiteettiä on luotu ja välitetty laulujen avulla virolaisten ruotsalaisten keskuudessa sotien välisestä ajasta nykypäivään. Virossa on ollut ruotsinkielistä asutusta jo 1200-luvulta lähtien. Seuraavina vuosisatoina ryhmää täydensivät Ruotsista ja Suomesta tulleet ruotsinkieliset tulokkaat, jotka sulautuivat paikallisiin ruotsalaisyhteisöihin Länsi-Viron saarilla ja rannikoilla. Viron valtion julistamisen jälkeen vuonna 1918 he alkoivat esiintyä vironruotsalaisina.

Tutkimuksessa analysoidaan, miten kolmea lauluaineistoa käytettiin identiteetinmuodostuksen välineinä vironruotsalaisten keskuudessa. Kaksi aineistoa sisältää murteellisia lauluja. Kolmas koostuu ruotsin- ja vironkielisistä kansanlauluista, joita levitettiin laulukirjojen, gramofonilevyjen ja radion välityksellä. Populaarilauluja nuoret kirjoittivat käsinkirjoitettuihin lauluvihkoihin, keinona kerätä uutta musiikkia.

Identiteetin muodostumiseen vironruotsalaisen yhteisön kaltaisissa ryhmissä vaikuttaa kansakunnan rakentaminen sekä nykyisessä että entisessä kotimaassa. Tässä yhteydessä on osoittautunut tärkeäksi pohtia, kuka on aloitteentekijä eri laulujen laulamisessa, missä lauluja on esitetty, kenelle ja mitkä ovat niiden taustalla olevat tarkoitukset.

Ennen toista maailmansotaa Virossa asui noin 8 000 vironruotsalaista. Vaikka ryhmä oli suhteellisen pieni, vaikuttaa siltä, että identiteetin muodostuminen oli dynaamista ja monipuolista ja joissakin tapauksissa sitä tehtiin vain muutaman virolaisruotsalaisen ja ruotsalaisruotsalaisen aloitteesta. Murteella lauletuilla lauluilla ryhmä pystyi erottumaan ruotsinruotsalaisissa yhteyksissä, kun taas tavallisella ruotsin- tai vironkielellä lauletut laulut hillitsivät ryhmän omaleimaisuutta ja loivat sen sijaan yhteyksiä ”maailman ruotsalaisiin” tai ”nykyaikaisiin virolaisiin nuoriin”.

Sofia Joons Gylling on syntynyt 1972, Boråsissa, Ruotsissa. Hän on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 040 361 2880 ja sähköpostitse osoitteesta sofia.joonsgylling@abo.fi.

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa. 

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä.

 

Ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä:

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.