Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om hur kvinnor berättar om upplevelser av våldtäkt inom den finlandssvenska #metoo-kampanjen Dammen brister

Sofia Wanström
Sofia Wanström

FM Sofia Wanströms doktorsavhandling i nordisk folkloristik framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter When the Dam Burst: Perspectives on Genre and Tellability in Testimonies of Rape.

Disputationen äger rum fredagen den 24 november 2023, kl. 13, i auditorium Argentum, Aurum, Henriksgatan 2, Åbo. Disputationen kan också följas via videolänk. Opponent är docent Lena Karlsson, Lunds universitet, Sverige och kustos är professor Lena Marander-Eklund, Åbo Akademi.

Sammanfattning

Avhandlingen undersöker hur kvinnor berättar om upplevelser av våldtäkt inom den finlandssvenska #metoo-kampanjen Dammen brister. Våldtäkt anses ofta som ett tystat ämne som det är svårt att tala om, och i avhandlingen kopplas detta till omgivningens oförmåga eller ovilja att höra dessa berättelser på rätt sätt. En utgångspunkt är att det finns förutfattade uppfattningar kring vad som kan berättas och hur det kan berättas för att en berättelse ska förstås som riktig och sann av lyssnare, vilket tystar berättelser som inte motsvarar dessa förväntningar.

Inom Dammen brister hade skribenter större möjlighet att välja vad och hur de ville berätta, då kampanjen ökade förväntningarna att de skulle bli förstådda och trodda. Avhandlingen studerar därmed hur skribenter berättar om våldtäkt då de får möjligheten att berätta i egna ord. Resultaten visar hur skribenter kan berätta på olika sätt som kanske inte överensstämmer med en förväntad berättelse om våldtäkt, vilket antyder att strukturella och diskursiva förväntningar kan försvåra framställningen av dessa upplevelser. Att låta de som blivit utsatta presentera sin upplevelse i sina egna ord visas därmed som väsentlig för att dessa ska kunna berättas om. Som ett också annars svårt ämne att framställa, hävdas det vara avgörande att låta de utsatta få utrymme att berätta så lite eller så mycket som de vid det tillfället anser nödvändigt, utan att kräva att de följer en specifik struktur eller diskurs.

Avhandlingen ger insikt i de sociala och kulturella sammanhang som ramar in och påverkar hur våldtäkt berättas och upplevs. Den kan bidra till arbetet mot sexuellt våld i samhället genom att förbättra förutsättningarna för de som blivit utsatta för våldtäkt att berätta om dessa händelser samt förbättra lyssnarnas förmåga att höra och förstå dem. Med andra ord bidrar avhandlingen till att göra kvinnors egna berättelser om våldtäkt hörbara och respekterade, som i förlängningen kan ge ökad insikt i och kunskap om problemet.

Sofia Wanström är född 1993, Pargas. Hon kan vid behov nås per telefon +358 400 750 893 eller e-post sofia.wanstrom@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.