Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös siitä miten naiset kertovat kokemuksistaan raiskauksesta suomenruotsalaisessa #MeToo-kampanjassa ”Dammen brister”

Sofia Wanström
Sofia Wanström

FM Sofia Wanströmin väitöskirja pohjoismaisen folkloristiikan alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa.

Väitöskirjan otsikkona on When the Dam Burst: Perspectives on Genre and Tellability in Testimonies of Rape.

Väitöstilaisuus järjestetään perjantaina 24. marraskuuta 2023, klo. 13, osoitteessa auditorio Argentum, Aurum, Henrikinkatu 2, Turku, ja sitä voi seurata myös etänä. Vastaväittäjänä toimii dosentti Lena Karlsson, Lundin yliopisto, Lund, Ruotsi ja kustoksena professori Lena Marander-Eklund, Åbo Akademi.

Yhteenveto

Väitöskirja tutkii miten naiset kertovat kokemuksistaan raiskauksesta suomenruotsalaisessa #MeToo-kampanjassa ”Dammen brister”. Raiskaus koetaan usein tabuna, jonka käsittely on vaikeaa, ja väitöskirjassa tämä kytketään ympäristön kyvyttömyyteen tai haluttomuuteen kuulla näitä kertomuksia oikein. On olemassa ennakko-oletuksia siitä mitä voi kertoa ja miten, jotta kertomus ymmärrettäisiin oikeaksi ja todeksi kuuntelijoiden keskuudessa, mikä hiljentää tarinoita, jotka eivät vastaa näitä odotuksia.

”Dammen brister” -kampanjassa kirjoittajilla oli suurempi mahdollisuus valita mitä ja miten he halusivat kertoa, kun kampanja lisäsi odotuksia siitä, että heitä ymmärrettäisiin ja uskottaisiin. Väitöskirja tutkii miten kirjoittajat kertovat raiskauksesta, kun he saavat mahdollisuuden kertoa omilla sanoillaan. Tulokset osoittavat, että kirjoittajat voivat kertoa kertomuksen raiskauksesta eri tavoin kuin on odotettu, mikä viittaa siihen, että rakenteelliset ja diskursiiviset odotukset voivat vaikeuttaa näiden kokemusten esittämistä. Jotta raiskauksista voitaisiin kertoa on, näin ollen, olennaista, että niiden, jotka ovat joutuneet raiskauksen uhriksi annetaan kertoa kokemuksesta omilla sanoillaan. Koska kyse on muutenkin vaikeasta aiheesta, katsotaan olevan ratkaisevaa antaa uhreille tilaa kertoa niin vähän tai niin paljon kuin he kulloinkin kokevat tarpeelliseksi, ilman että heitä vaaditaan noudattamaan tiettyä rakennetta tai diskurssia.

Väitöskirja tarjoaa oivalluksia niistä yhteiskunnallisista ja kulttuurisista yhteyksistä, jotka kehystävät ja vaikuttavat siihen, miten raiskauksesta kerrotaan ja miten se koetaan. Väitöskirja voi edistää työtä seksuaalista väkivaltaa vastaan yhteiskunnassa parantamalla niiden, jotka ovat joutuneet raiskauksen uhreiksi, mahdollisuuksia kertoa näistä tapahtumista sekä kuuntelijoiden kykyä ymmärtää niitä. Toisin sanoen väitöskirja auttaa tekemään naisten omista kertomuksista raiskauksesta kuultavia ja kunnioitettuja, mikä pitkällä aikavälillä voi lisätä ymmärrystä ja tietoisuutta ongelmasta.

 

 

Sofia Wanström on syntynyt 1993, Paraisilla. Hän on tavoitettavissa puhelimitse numerosta +358 400 750 893 ja sähköpostitse osoitteesta sofia.wanstrom@abo.fi.

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa.

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä.

 

Ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.