Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om hur Jakobberättelsen tolkats under den
tidiga judendomen

Topias Tanskanen.
Topias Tanskanen

 

TM Topias Tanskanens doktorsavhandling i gammaltestamentlig exegetik framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Jacob, the Torah, and the Abrahamic Promise: Studies on the Use and Interpretation of the Jacob Story in the Book of Jubilees.

Disputationen äger rum tisdagen den 30 maj 2023, kl. 14 i auditorium Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2, Åbo, samt via videolänk. Opponent är professor Loren Stuckenbruck, LMU München, Tyskland och kustos är professor Antti Laato, Åbo Akademi.

Sammanfattning

Avhandlingen kartlägger hur Gamla testamentet, särskilt Första Moseboken, tolkades under den tidiga judendomen före Jesu tid. Den fokuserar på Jubileerboken (c. 170–150 f.Kr.), som med goda skäl kan räknas till de viktigaste tidigjudiska texterna, även om den är mindre känd i Finland. Boken ses ofta som ett exempel på fenomenet ”omskriven Bibel” där man modifierar bibliska berättelser och fogar in egna tolkningar. Fokus ligger på hur Jakobberättelsen i 1 Mos tolkats och använts i Jubileerboken.

Resultaten visar att författaren har tolkat Jakob som en perfekt israelit som uppfyller Toran in i minsta detalj. Jakob har associerats med stipulationer som finns i Femte Moseboken, som i sig är tilltal till ”Israel”. Israel är också Jakobs andra namn. I Jubileerboken följer Jakob de stadgar som ges åt Israel i 5 Mos.

När Jakob uppfyller Toran, så kan han också ärva de löften som gavs åt Abraham (1 Mos 12:1–3 och par.). Dessa löften har också fått nya tolkningar så att möjliga universalistiska drag har partikulariserats, exempelvis tolkningen att välsignelsen är riktad till alla folk (som t.ex. även i Nya testamentet) har tolkats med att endast Israel är välsignat. Författaren väntade på en tid då Israel följer Toran och då skulle kunna härska över hela världen. Istället för att många folk skulle komma att härstamma från Jakob, så kommer alla världens folk att lyda under Jakobs och hans söners herravälde. Löftet är även villkorligt: allt beror på om man följer Toran, likt Jakob, eller inte.

Jubileerboken står i stark kontrast t.ex. mot Pauli tolkning av Abrahamslöftet i Galaterbrevet 3 och Romarbrevet 4. Avhandlingen belyser de tolkningar och de tolkningssätt som fanns på andra århundradet f.Kr. och utvidgar vår förståelse av den tidiga judendomen. Förståelse av hur dessa berättelser tolkades i antiken gynnar också till exempel nytestamentlig forskning och judaistik samt modern religionsdialog där dessa berättelser ännu spelar en stor roll.

 

Topias Tanskanen är född 1992 i Lempäälä. Han kan vid behov nås per telefon +358 50 313 4722 eller e-post topias.tanskanen@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.