Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös 1. Mooseksen kirjan Jaakob-kertomuksen tulkinnasta varhais-juutalaisuudessa

Topias Tanskanen.
Topias Tanskanen

TM Topias Tanskasen väitöskirja vanhan testamentin eksegetiikan alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa.

Väitöskirjan otsikkona on Jacob, the Torah, and the Abrahamic Promise: Studies on the Use and Interpretation of the Jacob Story in the Book of Jubilees.
 
Väitöstilaisuus järjestetään tiistaina 30. toukokuuta 2023, klo. 14 osoitteessa auditorio Armfelt, Arken, Tehtaankatu 2, Turku. Vastaväittäjänä toimii professori Loren Stuckenbruck, LMU München, Saksa ja kustoksena professori Antti Laato, Åbo Akademi. Väitöstilaisuutta voi seurata etänä. 

Yhteenveto

Tutkimuksessa kartoitetaan kuinka Vanhaa testamenttia, erityisesti 1. Mooseksen kirjaa, tulkittiin varhaisjuutalaisuudessa ennen Jeesuksen aikaa. Tutkimus keskittyy Riemuvuosien kirjaan (n. 170–150 eKr.), jota voidaan hyvin perustein pitää yhtenä tärkeimpänä varhaisjuutalaisena tekstinä, vaikka se onkin heikosti tunnettu Suomessa. Kirjaa pidetään usein paraatiesimerkkinä ”Rewritten Biblesta,” antiikin ajan prosessista, jossa raamatullisia tekstejä kirjoitetaan uudelleen ja sekaan lisätään omia tulkintoja. 1. Mooseksen kirjan Jaakob-kertomuksen tulkinta ja käyttö on tutkimuksen keskiössä. 

Jaakob on tulkittu täydellisenä israelilaisena, joka täyttää Tooran säädökset pienintä piirtoa myöten. Patriarkka Jaakob on yhdistetty erityisesti 5. Mooseksen kirjan käskyihin, joita hän tarkasti noudattaa. Nehän on annettu Israelille ja Israel on myös Jaakobin toinen nimi. 

Täyttäessään Tooran säädökset Jaakob on myös aito Abrahamille annettujen lupausten (1. Moos. 12:1–3 ja par.) perillinen. Nämä lupaukset ovat saaneet myös uusia tulkintoja. Mahdolliset universalistiset piirteet ovat partikularisoitu. Esimerkiksi ajatus, että Abrahamin saama siunaus tulisi kaikkien kansojen osaksi (esim. Uudessa testamentissa) on tulkittu niin, että vain ja ainoastaan Israel tulee siunatuksi. Kirjoittaja odotti aikaa, jolloin Israel seuraisi Tooraa ja sen seurauksena hallitsisi koko maailmaa. Sen sijaan, että moni kansa saisi syntynsä Jaakobista, tulevat he olemaan Jaakobin ja hänen poikiensa hallittavina. Lupaukset ovat ehdollisia. Kaikki riippuu siitä, seurataanko Tooraa samalla tavoin kuin Jaakob. 

Abrahamin saaman lupauksen tulkinta teoksessa on vahvassa ristiriidassa esim. Paavalin tulkinnan kanssa (Room. 4 ja Gal 3). Tutkimus laajentaa ymmärrystämme varhaisjuutalaisuudesta ja kuinka Raamattua tulkittiin toisella vuosisadalla eKr. Raamatun kertomusten tulkintahistorian tutkiminen hyödyttää myös varhaiskristillisyyden ja juutalaisuuden tutkimusta sekä uskontojen välistä dialogia, jossa Raamatun kertomuksilla on yhä iso merkitys. 

 

 

Topias Tanskanen on syntynyt 1992, Lempäälässä. Hän on tavoitettavissa puhelimitse numerosta +358 50 313 4722 ja sähköpostitse osoitteesta topias.tanskanen@abo.fi.

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa.  

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä.   

 

Ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.