Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om hur förändringar i vit substans i hjärnan är associerade med kumulativa kognitiva symtom hos patienter med Alzheimers sjukdom

PsM Alar Kaskikallios doktorsavhandling i psykologi framläggs till offentlig granskning fredag 17.9.2021 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter The Effect of Vascular Brain Changes on Cognitive Function in Normal Aging, Mild Cognitive Impairment and Alzheimer’s Disease.

Avhandlingen visar att patologiska förändringar i vit substans är förknippade med en kumulativ kognitiv försämring hos patienter med Alzheimers sjukdom. I avhandlingen undersöktes sambandet mellan förändringar i hjärnans vita substans och kognitiv funktionsförmåga genom strukturell magnetisk resonansavbildning hos friska äldre personer, personer med mild kognitiv svikt och patienter med Alzheimers sjukdom. Förändringar i vit substans betraktas som ett nyckeltecken på småkärlsjukdomar i hjärnan.

Patienter med Alzheimers sjukdom som hade svårgradiga förändringar i den vita substansen i framhjärnan presterade signifikant sämre på neuropsykologiska test som mätte den allmänna kognitiva funktionsförmågan och processeringshastigheten, jämfört med patienter med Alzheimers sjukdom som hade lindrigare förändringar i den vita substansen i samma område. Dessutom var förändringarna i vit substans generellt sett förknippade med en nedgång i processeringshastighet, språkligt och visuellt minne och verbal fluens i alla tre grupperna.

Avhandlingens resultat är av intresse för kliniker och forskare som arbetar med minnesstörningar. Det är av nytta för dem som arbetar kliniskt att känna till att förändringar i vit substans, i synnerhet i hjärnans främre delar, är associerade med kumulativa kognitiva symtom hos patienter med Alzheimers sjukdom. Tidigare studier har visat att uppkomsten av förändringar i vit substans och andra cerebrovaskulära störningar kan påverkas av en hälsosam livsstil.

Alar Kaskikallio disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 17 september 2021 kl. 12. Opponent är docent, forskare Grégoria Kalpouzos, Karolinska Institutet, Sverige och kustos är FD, universitetslärare Petra Grönholm-Nyman, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Alar Kaskikallio är född 6.10.1988 i Tallinn, Estland. Han avlade studentexamen 2007 vid Koulutuskeskus Salpaus, Heinola och psykologie kandidatexamen 2013 vid Åbo Universitet samt psykologie magisterexamen 2015 vid Åbo Universitet.

Alar Kaskikallio kan vid behov nås per telefon 044 061 0882 eller e-post alar.kaskikallio@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Alar Kaskikallio

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.