Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Väitös aivojen etuosien valkean aineen muutosten yhteydestä kasautuviin kognitiivisiin oireisiin Alzheimerin tautia sairastavilla

PsM Alar Kaskikallion väitöskirja psykologian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa perjantaina 17.9.2021.

Väitöskirjan otsikkona on The Effect of Vascular Brain Changes on Cognitive Function in Normal Aging, Mild Cognitive Impairment and Alzheimer’s Disease.

Väitöstutkimus osoittaa, että valkean aineen patologiset muutokset ovat yhteydessä kasautuvaan kognitiiviseen heikentymiseen Alzheimerin tautia sairastavilla. Tutkimuksessa tarkasteltiin rakenteellisella magneettikuvauksella aivojen valkean aineen muutosten vaikutusta kognitiivisiin toimintoihin terveillä ikääntyneillä, lievästä kognitiivisesta heikentymisestä kärsivillä ja Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla. Valkean aineen muutoksia pidetään keskeisenä merkkinä aivojen pienten suonten taudista.

Väitöstutkimuksessa havaittiin, että Alzheimerin tautia sairastavat, joilla oli vaikea-asteisia valkean aineen muutoksia aivojen etuosissa, suoriutuivat huomattavasti heikommin yleistä kognitiivista toimintakykyä ja tiedonkäsittelyn nopeutta mittaavista neuropsykologisista testeistä verrattuna Alzheimerin tautia sairastaviin, joilla oli lievempiä valkean aineen muutoksia samalla alueella. Lisäksi valkean aineen muutokset olivat ylipäätään kaikissa kolmessa ryhmässä yhteydessä tiedonkäsittelyn nopeuden, kielellisen ja näönvaraisen muistin sekä sanasujuvuuden heikentymiseen.

Väitöstutkimuksen tuloksista hyötyvät muistisairauksien parissa työskentelevät kliinikot ja tutkijat. Kliinistä työtä tekeville on hyödyllistä tietää, että eritoten aivojen etuosien valkean aineen muutokset ovat yhteydessä kasautuviin kognitiivisiin oireisiin Alzheimerin tautia sairastavilla. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että valkean aineen muutosten ja muiden aivoverenkierron häiriöiden ilmenemiseen voidaan vaikuttaa terveellisillä elämäntavoilla.

Alar Kaskikallio väittelee tohtoriksi Åbo Akademissa perjantaina 17. syyskuuta 2021 klo 12.Vastaväittäjänä toimii dosentti, tutkija Grégoria Kalpouzos, Karoliininen instituutti, Ruotsi ja kustoksena FT, yliopisto-opettaja Petra Grönholm-Nyman, Åbo Akademi.

Yleisö on tervetullut seuraamaan väitöstilaisuutta etänä tämän linkin kautta. Käytännön ohjeet alla.

Alar Kaskikallio on syntynyt 6.10.1988 Tallinnassa, Virossa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 2007 Koulutuskeskus Salpauksessa, Heinolassa ja psykologian kandidaatin tutkinnon 2013 Turun yliopistossa sekä psykologian maisterin tutkinnon 2015 Turun yliopistossa.

Alar Kaskikallio on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 044 061 0882 ja sähköpostitse osoitteesta alar.kaskikallio@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa.

Alar Kaskikallio

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä. Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.

 

Käytännön ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioida sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.