Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om hur exosomalt vimentin påskyndar sårläkning

Sepideh Parvanian.
Sepideh Parvanian

M.Sc. Sepideh Parvanians doktorsavhandling i cellbiologi framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter The role of exosomal vimentin in mediating wound healing.

Disputationen äger rum onsdagen den 16 november 2022 kl. 16 i auditorium Biokemi, Biocity, Artillerigatan 6, Åbo samt via videolänk. Opponent är Assistant Professor Alison Patteson, Syracuse University, New York, USA och kustos är professor John Eriksson, Åbo Akademi.

 

Sammanfattning

Trots stora framsteg inom vävnadsteknik och regenerativ medicin, så är försämrad sårläkning fortfarande ett stort problem inom klinisk medicin. Det finns allt starkare belägg för att extracellulära vesikler (avgränsade celldelar), särskilt exosomer, har en sårläkande förmåga i samband med regenerativ terapi och vävnadsteknik. Tidigare studier har visat att exosomer som härrör sig från adipocyta stamceller (fettstamceller) har stort potential i påskyndandet av hudens sårläkning genom deras förmåga att påverka aktiviteten hos fibroblaster, en typ av bindvävscell. Man har visat att vimentin, ett strukturellt protein, fungerar som en koordinator för läkningsprocessen. Vi har kunnat påvisa närvaro av vimentin i exosomer från olika celltyper, som vi kallar exosomalt vimentin. Därmed antog vi att vimentin inkorporerat i exosomer kunde bidra till förmedlingen av fibroblastaktiviteten vid sårläkning.

Under mitt doktorsarbete har vi påvisat att exosomalt vimentin är nödvändigt för att främja sårläkning. Våra resultat visade att exosomalt vimentin från adipocyt-progenitorceller stimulerar fibroblastproliferation, migration och ECM-sekretion. Våra resultat antydde att exosomer kan fungera som ett effektivt system för att transportera och internalisera vimentin i målceller, medan vimentin i sin tur kan ha en inverkan på exosomtransport, internalisering och cellulär kommunikation. Dessutom visade våra resultat att exosomalt vimentin under mekanisk stress, såsom osmotisk obalans, kan skydda fibroblaster mot stress och hämma stressinducerad apoptos (programmerad celldöd). Dessa data indikerar att exosomer kan betraktas antingen som stressmodifierare för att återställa osmotisk balans eller som en stressbärare för att inducera osmotiska stressdrivna tillstånd. Sammanfattningsvis visar våra experiment, både in vitro och in vivo, att exosomalt vimentin försnabbar sårläkning på ett signifikant vis och att det även minskar ärrbildning.

Sepideh Parvanian är född 1986 i Isfahan, Iran. Hon kan vid behov nås per telefon +16 719 813 475 eller e-post sepideh.parvanian@abo.fi.

 

 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.