Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om hur barnfamiljer hanterar ekonomiska svåra tider

PM Marja Lindbergs doktorsavhandling i socialpolitik framläggs till offentlig granskning fredag 29.1.2021 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Staying afloat. Studies on the subjective wellbeing and coping strategies of families with children in Finland.

Finland är berömt för sitt välbefinnande och sin generösa familjepolitik. Tidigare studier visar dock att den ekonomiska krisen efter den internationella finanskrisen 2008–2009 förorsakade en hel del oro och otrygghet hos många barnfamiljer. Dessutom har den allt mer osäkra arbetsmarknaden, arbetslösheten och den ökade ojämlikheten samt nedskärningar i bidrag och service drabbat barnfamiljer hårt, och i synnerhet familjer med många barn och ensamstående föräldrar.

Denna doktorsavhandling i socialpolitik vid Åbo Akademi i Vasa visar att ekonomisk stress påverkar familjernas upplevelser av välbefinnande. Detta gäller både föräldrars och barns välbefinnande. I avhandlingen studeras barnfamiljernas subjektiva välbefinnande från fyra olika perspektiv. Två av studierna baserar sig på intervjuer gjorda bland barnfamiljer i Österbotten och två på enkätundersökningar av föräldrar och barn. Tillsammans ställer dessa studier frågan om hur barnfamiljer upplever och hanterar ekonomiskt stränga tider och vilka strategier de använder för att klara av vardagen och säkra utkomsten.

Resultaten i denna doktorsavhandling visar att den ekonomiska stressen påverkar både föräldrars och barns välbefinnande och därmed deras känsla av vardaglig överlevnad. Barnfamiljernas bekymmer ska dock inte förknippas enbart med ekonomiska frågor. Avhandlingens resultat visar också att upplevelser av en stel byråkrati och en allt mer begränsad tillgång till olika former av service kan orsaka stress. Detta blir speciellt tydligt i situationer då någonting oväntat händer, som exempel när någon insjuknar, när skilsmässa står för dörren eller när man plötsligt hamnar att konfrontera arbetslöshet. I sådana fall upplever många föräldrar att statens stöd inte räcker till och de i stället måste använda olika strategier för att försöka klara sig utan statens hjälp. Dessa strategier kan vara kreativa och påvisa en del kampvilja. Förutsättningarna för att strategierna ska vara framgångsrika är emellertid beroende av huruvida det finns sociala nätverk och aktörer inom den tredje sektorn som kan sträcka ut en hjälpande hand.

Man kan därför kanske säga att en god hälsa och sociala nätverk fungerar som skyddande faktorer när det gäller föräldrars och barns subjektiva välbefinnande i tider av ekonomisk kris.

Marja Lindberg disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 29 januari 2021 kl. 12. Opponent är professor Olli Kangas, Åbo universitet och kustos är professor Mikael Nygård, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. (Om lösenord efterfrågas ska du mata in koden 349562.) Se nedan för praktiska anvisningar.

Marja Kristiina Lindberg (född Palmu) är född 12.4.1976 i Kristinestad. Hon avlade studentexamen 1995 vid Kristiinankaupungin lukio och PM-examen 2016 vid Åbo Akademi.

Marja Lindberg kan vid behov nås per telefon 050 463 8926 eller e-post marja.lindberg@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Marja Lindberg

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.