Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös: Miten lapsiperheet pysyvät pinnalla taloudellisesti epävarmoina aikoina?

VTM Marja Lindbergin väitöskirja sosiaalipolitiikan alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa perjantaina 29.1.2021.

Väitöskirjan otsikkona on Staying afloat. Studies on the subjective wellbeing and coping strategies of families with children in Finland.

Suomi on tunnettu hyvinvoinnistaan ja avokätisestä perhepolitiikastaan. Aiempi tutkimus kuitenkin osoittaa, että vuosina 2008–2009 alkanut taloudellinen kriisi aiheutti huolia ja turvattomuutta lapsiperheissä. Lisäksi epävarmat työmarkkinat, työttömyys ja lisääntynyt eriarvoisuus sekä tiukentuneen talouden myötä tehdyt leikkaukset tukiin ja palveluihin koskettivat monia lapsiperheitä. Erityisesti tämä vaikeutti monilapsisten sekä yksinhuoltajaperheiden arkea.

Tämä Åbo Akademissa, Vaasassa tehty sosiaalipolitiikan väitöskirja osoittaa, että taloudelliset huolet vaikuttavat lapsiperheiden, sekä lasten että vanhempien, hyvinvoinnin kokemuksiin. Väitöskirjassa on tarkasteltu lapsiperheiden subjektiivista hyvinvointia neljästä eri näkökulmasta, joista kaksi perustuu Pohjanmaalla kerättyyn haastatteluaineistoon ja kaksi kansallisiin sekä vanhemmilta että lapsilta kerättyihin kyselytutkimuksiin. Väitöskirjan osatutkimuksissa kysytään, miten lapsiperheet kokevat taloudellisesti ankarat ajat ja millaisia strategioita he ovat rakentaneet arjesta ja tiukasta taloudesta selviytyäkseen.

Väitöskirjatutkimuksen tulokset osoittavat, että taloudelliset huolet vaikuttavat sekä vanhempien että lasten hyvinvointiin ja arjesta selviytymiseen. Lapsiperheiden huolet eivät kuitenkaan johdu pelkästään taloudellisista kysymyksistä. Tutkimuksen tulosten perusteella huolta aiheuttavat myös kankea byrokratia sekä palveluiden heikko saatavuus. Tämä korostuu erityisesti, jos perheitä kohtaa jokin odottamaton, kuten vakava sairastuminen, ero tai työttömyys. Tällaisissa tilanteissa monet lapsiperheet kokevat valtion tuet riittämättöminä ja joutuvat turvautumaan omiin sisäisiin strategioihinsa. Perheiden sisäiset selviytymisstrategiat voivat olla hyvinkin luovia ja osoittavat taistelutahtoa, joissa sosiaalisen verkoston ja myös kolmannen sektorin merkitys korostuu.

Näin ollen voitaneen hyvää terveyttä ja sosiaalista verkostoa pitää tärkeinä vanhempien ja lasten hyvinvointia suojaavina tekijöinä taloudellisen kriisin aikoina.

Marja Lindberg väittelee tohtoriksi Åbo Akademissa perjantaina 29. tammikuuta 2021. Vastaväittäjänä toimii professori Olli Kangas, Turun yliopisto ja kustoksena professori Mikael Nygård, Åbo Akademi.

Yleisö on tervetullut seuraamaan väitöstilaisuutta etänä tämän linkin kautta. (Jos sinulta pyydetään koodia on se 349562.) Käytännön ohjeet alla.

Marja Kristiina Lindberg (o.s. Palmu) on syntynyt 12.4.1976 Kristiinankaupungissa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 1995 Kristiinankaupungin lukiossa ja VTM-tutkinnon 2016 Åbo Akademissa.

Marja Lindberg on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 050 463 8926 ja sähköpostitse osoitteesta marja.lindberg@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa.

Marja Lindberg

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.

 

Käytännön ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioda sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.