Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om högskolerektorers ledarskap

Christa Tigerstedt

PeM, EM Christa Tigerstedts doktorsavhandling i pedagogik framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter A Discourse Analytic Approach to HEI Leadership in Finland: The What and How of Rectors’ Leadership.

Disputationen äger rum fredagen den 13 maj 2022 kl. 12 i Auditorium Bruhn, Academill, Strandgatan 2, Vasa samt via videolänk. Opponent är docent Elina Fonsén, Jyväskylä universitet och kustos är professor Michael Uljens, Åbo Akademi.

Sammanfattning

Högskolornas förändrade lagstiftning och finansiering har lett till att finländska högskole- och universitetsrektorer kämpar med att utveckla nya former för sitt ledarskap. Det visar en ny doktorsavhandling i pedagogiskt ledarskap av Christa Tigerstedt vid Åbo Akademi. Profilering, effektivitet, extern finansiering, liksom fokus på antal utexaminerade och genomströmning har satt press på rektorerna. Sätten att positionera sig varierar. 

Sedan högskolornas och universitetens lagstiftning och finansieringsmodeller ändrades i grunden mellan åren 2009–2014, har högskolorna allt mer behövt profilera sig. I likhet med andra länder har den finländska högskolepolicyn kommit att förvänta sig nya former av innovativt och entreprenöriellt beteende. Nya former av akademisk professionalism växer fram. 

–  Att verka som rektor inom högskolesektorn innebär att förhålla sig till olika arenor, inre och yttre, och till ett fält i ständig förändring, säger Christa Tigerstedt, till vardags lektor vid Arcada i Helsingfors. De yttre arenorna tar den mesta tiden. 

–  Att leda förändring i en tid av förändring är inte lätt. Förväntningarna har ökat och resurserna minskat flera år i rad. Rektorerna får sätta manken till för att få medarbetarna med sig, fortsätter Tigerstedt. Finska högskolor hör till de mest prestationsfinansierade i globalt perspektiv. 

I Tigerstedts avhandling har rektorerna intervjuats och deras inskriptionstal analyserats. Avhandlingen visar på variationen i hur rektorerna avpositionerar sig i förhållande till externa och interna förväntningar. Högskolerektorerna skapar och upprätthåller olika grader av frirum som i sin tur skapar utrymme för medarbetarnas egen verksamhet. Rektorerna representerar olika hållningar:  etisk, skeptisk, kritisk, till förändringsdrivande, spekulativ och möjliggörande.  

– Rektorerna ansåg att ledarskapets målsättningar, det vill säga i vilken riktning universiteten skulle leda var givet. Frågan var snarare hur det hela skulle genomföras. Frirummet i deras egen praktik definieras därför rätt instrumentellt eller manageriellt av rektorerna, berättar Tigerstedt.  

Christa Tigerstedt (f. Hermansson) är född 1975 i Jakobstad. Hon kan vid behov nås per telefon 050 3541111 eller e-post christa.tigerstedt@arcada.fi.  

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria. 

Klicka här för pressbild på disputanden.  

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.