Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös korkeakoulujen rehtoreiden johtamiskäytännöistä

Christa Tigerstedt

KM, KTM Christa Tigerstedtin väitöskirja kasvatustieteen alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa. 

Väitöskirjan otsikkona on A Discourse Analytic Approach to HEI Leadership in Finland: The What and How of Rectors’ Leadership. 

Väitöstilaisuus järjestetään perjantaina 13. toukokuuta 2022 klo 12 osoitteessa auditorio Bruhn, Academill, Rantakatu 2, Vaasa. Väitöstilaisuutta voi seurata etänä. Vastaväittäjänä toimii dosentti Elina Fonsén, Jyväskylän yliopisto ja kustoksena professori Michael Uljens, Åbo Akademi. 

Yhteenveto

Muuttuva lainsäädäntö ja korkeakoulujen rahoitustilanne ovat johtaneet siihen, että rehtorit suomalaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa ovat pakotettuja luomaan uusia johtamiskäytäntöjä ja uusia johtamisen muotoja. Christa Tigerstedt, käsittelee aihetta uudessa pedagogisen johtamisen väitöskirjassaan, joka tarkastetaan Åbo Akademissa.  

Korkeakoulujen asemointi, tehokkuus, ulkopuolinen rahoitus sekä keskittyminen valmistuneiden opiskelijoiden määrään ja läpimenoon ovat luoneet painetta korkeakoulusektorille ja rehtoreille. Rehtorien tapa asemoida itsensä organisaatiossa vaihtelee.  

Korkeakoulujen ja yliopistojen lainsäädäntö ja rahoitusmallit ovat muuttuneet perusteellisesti vuosien 2009–2014 välillä. Tämän seurauksena korkeakoulujen tarve profiloitua on kasvanut. Suomalaisen korkeakoulupolitiikan toimijat ovat odottaneet uusia innovatiivisia ja yrittäjämäisiä käyttäytymismalleja kuten muissa maissa. Uusia akateemisen johtajuuden muotoja on syntymässä. 

– Rehtorina työskentely korkeakoulusektorilla edellyttää suhdetta erilaisiin areenoihin, sisäisiin ja ulkoisiin, ja alaan, joka on jatkuvassa muutoksessa, sanoo Tigerstedt, joka työkseen toimii lehtorina Arcadassa, Helsingissä. Ulkoiset areenat vievät suuren osan rehtorin työajasta. 

– Muutoksen johtaminen muutoksen aikana ei ole helppoa. Odotukset ovat lisääntyneet ja resurssit vähentyneet vuosi vuodelta. Rehtorien haasteena on saada organisaatio mukautumaan muutoksiin. Suomalaiset yliopistot ovat maailmanlaajuisesti mitattuna eniten tulosrahoitettuja yliopistoja. 

Tigerstedt haastattelee väitöskirjassaan rehtoreita sekä analysoi heidän avajaispuheitaan. Väitöskirja tuo esiin vaihtelua siinä, miten rehtorit asemoivat itsensä suhteessa ulkoisiin ja sisäisiin odotuksiin. Yliopiston rehtorit luovat ja ylläpitävät eriasteista vapaata tilaa, mikä puolestaan luo tilaa työntekijöiden omalle toiminnalle. Rehtoreilla on erilaisia näkemyksiä eettisestä, skeptisestä, kriittisestä, muutosta ajavaksi, spekulatiiviseksi ja mahdollistavaksi. 

Rehtorien mukaan johtamisen suunta on selvä johtuen tulostavoitteista. Koska suunta on selvä, kysymys kuuluukin miten tavoitteisiin päästään. Tältä osin rehtoreilla on vapaus toimia parhaaksi katsomallaan tavalla. Christa Tigerstedt määrittelee rehtorien vapauden koskemaan instrumentaalista ja managerimaista johtamistapaa. 

Christa Tigerstedt (o.s. Hermansson) on syntynyt 1975 Pietarsaaressa. Hän on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 050 354 1111 ja sähköpostitse osoitteesta christa.tigerstedt@arcada.fi. 

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa. 

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä.   

 

Ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioida sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.