Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om hantering av plastavfall

M.Sc. (Tech.) Ashiq Ahamed Hameed Sultan Akbar Alis doktorsavhandling i analytisk kemi framläggs till offentlig granskning onsdag 23.6.2021 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Life cycle assessment of plastic waste, its treatment, and application of the upcycled product – A comprehensive circular approach.

Hantering av plastavfall är ett växande globalt problem. Plastavfall bestående av flexibla engångsförpackningar (FPPW) är en utmanande typ av plastavfall att återvinna på grund av dess blandade sammansättning, multimaterialegenskaper och orenheter. I denna forskning har tre holistiska livscykelanalyser (LCA) genomförts, inklusive (i) plastproduktion och tillämpning, (ii) slutbehandling genom pyrolys och upparbetning till kolnanorör (CNT) och (iii) tillämpning av CNT i elektrokemiska sensorer och slutförvaring av CNT.

Det specifika fallet med LCA för livsmedelspåsar indikerade att plastens miljöpåverkan är lägre än de andra rådande alternativen, inklusive bomull och papper, ur en storstads perspektiv med slutförbränning av avfall. Förbränning av plastavfallet försvårar emellertid materialflödets cirkularitet. Därför utvecklades en integrerad pyrolysteknologi för att syntetisera olja och CNT vid FPPW-behandlingen. LCA av den integrerade pyrolysprocessen uppvisade överlägsna miljöfördelar jämfört med konventionell pyrolys av FPPW utan CNT-syntes. Framför allt gynnades den integrerade processen av att minska miljöpåverkan när det gäller klimatförändringar, mänsklig toxicitet, fossil utarmning och markbunden ekotoxicitetspotential.

Därefter testades CNT:erna i elektrokemiska sensorer i form av ”screen-printade” elektroder (SPE). Den elektrokemiska detektionen av tungmetaller med syntetiserade CNT var jämförbar med kommersiella CNT. LCA visade betydande miljöfördelar med CNT jämfört med de huvudsakligen använda ädla metallerna, inklusive guld och platina, som elektrodmaterial. Därför rekommenderas ersättning av ädelmetaller med CNT.

Sammanfattningsvis gav det integrerade LCA-tillvägagångssättet en kontext för de uppkomna fördelarna med högvärdiga CNT från plastavfall. Dessutom ger LCA-metoden ett tillvägagångssätt för att förbättra miljömässig hållbarhet.

Ashiq Ahamed Hameed Sultan Akbar Ali disputerar vid Åbo Akademi onsdagen den 23 juni 2021 kl. 12. Opponent är Dr. Francesco Di Maio, Delft University of Technology, Nederländerna och kustos är professor Johan Bobacka, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Ashiq Ahamed Hameed Sultan Akbar Ali är född 14.8.1988 i Tamil Nadu, Indien. Han avlade studentexamen 2006 vid S.B.O.A. Matriculation Higher Secondary School, Chennai, Indien och B.Tech.-examen 2010 vid Anna University, Chennai, Indien samt M.Sc. (Tech.)-examen 2012 vid Nanyang Technological University, Singapore.

Ashiq Ahamed Hameed Sultan Akbar Ali kan vid behov nås per telefon +65 82 008 276 eller e-post ashiq.ahamed@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Ashiq Ahamed Hameed Sultan Akbar Ali

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.