Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om halv-fast 3D-utskrivning av individanpassade läkemedelsdoser

Erica Monaco.
Erica Monaco

FM Erica Monacos doktorsavhandling i farmaci framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Tailored Doses by Means of Semi-Solid Extrusion-Based 3D Printing.

Disputationen äger rum fredagen den 17 november 2023 kl. 13 i auditorium Argentum, Aurum, Henriksgatan 2, Åbo. Opponent är professor Karin Kogermann, University of Tartu, Estland och kustos är professor Jessica Rosenholm, Åbo Akademi.

Sammanfattning 

Denna avhandling introducerar halv-fast 3D-utskrivning (SSE 3DP) som ett svar på det akuta behovet av individanpassade läkemedelsdoser vilket är speciellt kritiskt för barn och husdjur för vilka det finns få lämpliga doser tillgängligt. Traditionella extemporeframställninsmetoder är ofta oflexibla och misstagsbenägna och lyckas inte effektivt möta specifika doseringsbehov. SSE 3DP framstår som en revolutionerande teknologi för effektiv och noggrann framställning av individanpassade doser i rumstemperatur, vilket även gör den lämplig för känsliga läkemedel. 

Avhandlingen utforskar SSE 3DP som ett nytt, effektivt och pålitligt alternativ till traditionella manuella extemporeframställningsmetoder för framställning av individanpassade läkemedelsladdade orala dosformer. Genom noggrant experimentellt arbete med fem olika läkemedel inklusive ett högpotent och ett svårlösligt läkemedel, demonstrerar forskning framgångsrikt flexibel framställning av varierande individpassade orala dosformer med fokus på olika aspekter av anpassning såsom dos, storlek och typ. 

Denna teknik visar sig särskilt fördelaktig för individer med sväljsvårigheter och erbjuder således lättintagliga doser i form av tuggtabletter eller filmer som löses upp i munnen. Forskningen jämför SSE 3DP med bläckstråleutskrift och traditionell extemporeframställning samt omfattar en noggrann analys av de producerade dosformerna och deras stabilitet. 

Avhandlingens resultat har betydande effekt. Utöver det akademiska värdet erbjuder avhandlingen praktiska och verkliga lösningar. Denna teknologi tar effektivt itu med doseringsutmaningar, förbättrar behandlingsresultat och säkerställer förbättrad patientkomfort och läkemedelsföljsamhet särskilt inom pediatrisk och veterinärvård. Användningen av SSE 3DP låser upp nya möjligheter för individanpassad medicinering vilket optimerar behandlingsresultat och förbättrar patientupplevelser och formar därmed framtiden för läkemedelstillverkning och sjukvård.

Erica Monaco (f. Sjöholm) är född 1991, på Kimito. Hon kan vid behov nås per telefon +1 (804) 332 7165 eller e-post erica.monaco@abo.fi.
 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.  

Klicka här för pressbild på disputanden.