Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om H. P. Lovecraft och hans skönlitteratur

FM Mats Nyholms doktorsavhandling i engelska språket och litteraturen framläggs till offentlig granskning fredag 14.5.2021 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Searchers After Horror: Understanding H. P. Lovecraft and His Fiction.

Avsikten med denna avhandling är att undersöka H. P. Lovecrafts liv och litterära verk i ett försök att uppnå en djupare insikt genom att sätta Lovecrafts litterära produktion i relation till hans liv. Tillvägagångssättet är därför historiskt-biografiskt, med basis i historisk kontext och baserat på Lovecrafts hela facklitterära arbete utöver hans skönlitteratur, med avsikt att föreslå vissa korrektiv till rådande kritiska åsikter om Lovecraft.

Den specifika forskningsfrågan som skall besvaras är främst fokuserad på avsikt och motivation: Vad önskade Lovecraft uppnå med sitt skrivande? Varför skrev han? Kan svar hittas genom en studie av hans liv och tanke baserad på allt relevant material som är tillgängligt? Det här förutsätter en syn på litteratur som en kommunikativ handling mellan en författare och en läsare, via en skriven text, vilket medför att forskningsfrågan kan göras mera exakt: Vad avsåg Lovecraft att kommunicera med sitt skrivande och var han framgångsrik i sin avsikt?

Jag föreslår att ett svar på denna fråga är att Lovecraft huvudsakligen var intresserad av att skapa stämning och atmosfär genom artistiskt självuttryckande, och att detta var grundat i en djup sympati för ett traditionellt förflutet som var associerat med hans kulturella arv, ytterligare motiverat av vad jag kallar hans gentlemannamässiga pessimism i kombination med en stark nyfikenhet om verklighetens sanna natur. Lovecrafts identitet hade sitt ursprung dels i hans syn på sig själv som en gentleman med värderingar som gick tillbaka till sjuttonhundratalet, och dels i hans kulturella pessimism som var en följd av vissa intellektuella och kulturella trender i New England och västvärlden som helhet vid den här tiden. Min åsikt är att alla de litterära motiv som är av central betydelse i Lovecrafts skönlitteratur hade sitt ursprung i denna bakgrund.

Mats Nyholm disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 14 maj 2021 kl. 17. Opponent är professor Timothy Murphy, Oklahoma State University, USA och kustos är biträdande professor Jason Finch, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Mats Robert Nyholm är född 11.7.1972 i Ekenäs. Han avlade studentexamen 1991 vid Karis-Billnäs gymnasium och FM-examen i allmän historia 2001 vid Åbo Akademi samt FM-examen i engelska språket och litteraturen 2012 vid Åbo Akademi.

Mats Nyholm kan vid behov nås per telefon +358 50 512 6438 eller e-post mats.nyholm@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Mats Nyholm

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.