Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös H. P. Lovecraftista ja hänen teoksistaan

FM Mats Nyholmin väitöskirja englannin kielen ja kirjallisuuden alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa perjantaina 14.5.2021.

Väitöskirjan otsikkona on Searchers After Horror: Understanding H. P. Lovecraft and His Fiction.

Väitöskirjassa tarkastellaan H. P. Lovecraftin elämää ja teoksia tavoitteena luoda uusi näkökulma teoksiin niiden kirjoittajan elämän kautta. Menettelytapa on siten historialliselämäkerrallinen, tukeutuu historialliseen kontekstiin ja perustuu paitsi Lovecraftin kaunokirjalliseen tuotantoon myös hänen koko tietokirjalliseen tuotantoonsa. Tarkoitus on esittää vastapainoja tietyille vallitseville kriittisille mielipiteille Lovecraftista.

Spesifinen tutkimuskysymys liittyy tarkoitusperään ja motivaatioon: Mitä Lovecraft halusi saavuttaa kirjallisella työllään? Miksi hän kirjoitti? Onko vastaukset mahdollista löytää tutkimalla hänen elämäänsä ja ajattelutapojaan, kun käytetään koko saatavilla olevaa relevanttia aineistoa? Tämä edellyttää kirjallisuuden näkemistä kirjailijan ja lukijan välisenä viestintänä kirjoitetun tekstin kautta. Täten tutkimuskysymys voidaan tarkentaa: Mitä Lovecraft halusi viestiä teoksillaan ja onnistuiko hän siinä?

Vastauksenani tähän kysymykseen esitän, että Lovecraft pyrki pääasiassa luomaan tunnelmaa ja ilmapiiriä taiteellisen itseilmaisun kautta ja että pohjalta löytyy uskollisuus hänen omaan kulttuuriinsa liittyviä perinteitä kohtaan, mitä tukivat Lovecraftin herrasmiesmäinen pessimismi, kuten itse olen sen nimennyt, sekä hänen vahva uteliaisuutensa todellisuuden oikean luonteen suhteen. Lovecraftin identiteetti muodostuu osin hänen näkemyksestään itsestään herrasmiehenä, jonka arvot juontavat 1700-luvulle, ja osin hänen kulttuurillisesta pessimismistään, joka oli luonnollista seurausta New Englandissa ja länsimaailmassa laajemminkin tuona aikana vallinneista intellektuaaleista ja kulttuurillisista suuntauksista. Mielipiteeni on, että kaikki Lovecraftin kaunokirjalliselle tuotannolle keskeiset teemat kumpusivat tästä taustasta.

Mats Nyholm väittelee tohtoriksi Åbo Akademissa perjantain 14. toukokuuta 2021 klo. 17. Vastaväittäjänä toimii professori Timothy Murphy, Oklahoma State University, Yhdysvallat ja kustoksena apulaisprofessori Jason Finch, Åbo Akademi.

Yleisö on tervetullut seuraamaan väitöstilaisuutta etänä tämän linkin kautta. Käytännön ohjeet alla.

Mats Robert Nyholm on syntynyt 11.7.1972 Tammisaaressa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 1991 Karis-Billnäs gymnasiumissa ja yleisen historian FM-tutkinnon 2001 Åbo Akademissa sekä englannin kielen ja kirjallisuuden FM-tutkinnon 2012 Åbo Akademissa.

Mats Nyholm on tavoitettavissa puhelimitse numerosta +358 50 512 6438 ja sähköpostitse osoitteesta mats.nyholm@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa.

Mats Nyholm

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä. Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.

Käytännön ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioida sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.