Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
12.2.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om fysikaliska processer i organiska material för solceller

FM Simon Sandéns doktorsavhandling i fysik framläggs till offentlig granskning fredag 16.3.2018 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Recombination of Injected and Photogenerated Charge Carriers in Photovoltaic Blends and Devices.

Organiska solceller, s.k. plastsolceller, kan tillverkas billigt på böjbara plastfilmer. Med tanke på dessa egenskaper kan organiska solceller användas i specialiserade tillämpningar såsom på kläder och väskor etc. Verkningsgraden för organiska solceller har stadigt ökat under de senaste åren och börjar nu närma sig verkningsgraden för kiselsolceller. En stor nackdel med organiska solceller är deras instabilitet. För att kunna tillverka solceller med högre verkningsgrad och stabilitet behövs en grundlig förståelse av de fysikaliska processer som pågår i organiska material som används i solceller.

En viktig förlustprocess i solceller är rekombination av laddningsbärare. I denna process försvinner laddningsbärarna t.ex. genom att kollidera med andra laddningar. Det är viktigt att kunna klargöra hur många laddningsbärare som försvinner genom rekombination och vilken typ av rekombination som dominerar i organiska material.

I denna avhandling har två olika mätmetoder utnyttjats för att klargöra rekombinationen i organiska material och solceller. I detta arbete visas hur man använder dessa mätmetoder för att erhålla rekombinationen i material med en känd typ av rekombination och används sedan för att visa vilken sort av rekombination dominerar i flera andra organiska material och solceller.

Resultaten i avhandlingen är av nytta för att framöver kunna klargöra rekombinationen i organiska material som ger information om hur man kan designa nya material för att göra effektivare organiska solceller.

Simon Sandén disputerar fredagen den 16 mars 2018 kl. 13 i auditorium Ekwall, Gadolinia, Porthansgatan 3, Åbo. Opponent är professor Fengling Zhang, Linköpings universitet, Sverige och kustos är professor Ronald Österbacka, Åbo Akademi.

Simon Sandén är född 6.9.1982 i Nykarleby. Han avlade studentexamen 2001 vid Kyrkslätts gymnasium och filosofie magisterexamen i fysik vid Åbo Akademi, 2008.

Simon Sandén kan vid behov nås per telefon 040 509 6832 eller e-post simon.sanden@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
http://www.doria.fi/handle/10024/149508?locale=lsv

Simon Sandén
Simon Sandén

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör