Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om framställning av förnybart flygbränsle

MSc Ramakrishna Jogis doktorsavhandling i teknisk kemi och reaktionsteknik framläggs till offentlig granskning fredag 21.5.2021 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Green Aviation Fuel Hydrocarbons from Lignocellulosic Biomass via Hydrothermal Liquefaction.

Termisk behandling av lignocellulosabaserad biomassa under vätgas (engl. Hydrothermal liquefaction, HTL) i en primär alkohol är en ny metod för framställning av cykliska kolväten som används som komponenter i förnybart flygbränsle. I denna metod framställs ”biocrude” (bioråolja) genom att upplösa underutnyttjade vedkomponenter, d.v.s. hemicellulosa och lignin. Den utvecklade processen består av tre steg, ss. framställning av bioråolja via HTL-metoden, extraktion av aromatiska komponenter med hjälp av djupt eutektiska lösningsmedel och deras omvandling till cykliska kolväten via hydrodeoxygenering (HDO).

Målsättningen med denna forskning var att utnyttja heterogena katalysatorer genom HTL-metoden för framställning av bioråolja vid en viss temperatur under ett lågt vätgastryck under överkritisk etanol. Katalysatorer valdes på basen av bärarmaterialets surhet och övergångsmetaller immobiliserades på bärarmaterialet.

Ramakrishna Jogi disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 21 maj 2021 kl. 13. Opponent är professor Knut Irgum, Umeå universitet, Sverige och kustos är professor Jyri-Pekka Mikkola, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Ramakrishna Jogi är född 5.6.1988 i Narasapur, Indien. Han avlade Master of Science -examen i analytisk kemi 2010 vid GITAM Institute of Science, GITAM University, Visakhapatnam, Indien.

Ramakrishna Jogi kan vid behov nås per telefon +358 40 180 2229 eller e-post ramsjogi@gmail.com.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Ramakrishna Jogi

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.