Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om förutsägelser för Igbo-ungdomars välbefinnande och beteendeproblem i sydöstra Nigeria

Anthony Anih
Anthony Anih

PM Anthony Anihs doktorsavhandling i utvecklingspsykologi framläggs till offentlig granskning vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Predictors of Igbo Adolescents’ Well-being and Behavioral Problems in Southeastern Nigeria: Exposure to Armed Conflict and Physical Punishment at Home.

Disputationen äger rum torsdagen den 2 november 2023 kl. 13. Disputationen kan följas via videolänk. Opponent är docent Joám Evans Pim, Centre for Global Nonkilling, Hawaii, USA och kustos är docent Karin Österman, Åbo Akademi.

Sammanfattning

Syftet med avhandlingen var att undersöka det psykiska välmåendet och beteendeproblem hos ungdomar tillhörande Igbo-stammen i sydöstra Nigeria, som lever i en agrar miljö som präglas av ständigt pågående väpnade attacker utförda av boskapsskötande Fulanis. Två olika sampel av Igbo ungdomar undersöktes. 

I det första samplet, som bestod av 250 ungdomar, hade 20,8% mist någon närstående under den väpnade konflikten. 8,4% hade själva blivit skadade. 9% hade själva skadat någon under kriget, och 5,2% hade dödat någon. Tre stycken (1,8%) hade blivit våldtagna, och två (1,2%) hade blivit tagna som sexslavar. Flickor uppvisade högre värden av PTSD än pojkar. 

Det andra samplet bestod av 385 andra ungdomar från Igbo-stammen från samma område. Data analyserades med mediationsanalys. De beroende variablerna var depression och asocialt beteende, och det undersöktes huruvida effekten av krigsupplevelserna på de beroende variablerna delvis medierades av fysisk bestraffning i hemmet. Det visade sig att så var fallet. 

 

Anthony Anih är född 1980 i Ugwuaji, Enugu State, Nigeria. Han kan vid behov nås per e-post anthony.anih@abo.fi. 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.  

Klicka här för pressbild på disputanden.  

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.