Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om folkomröstningar

M.A. Nanuli Silagadzes doktorsavhandling i statskunskap framläggs till offentlig granskning fredag 2.7.2021 vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Direct Democracy and Policies: Mapping Out Practices and Success Factors.

Denna avhandling studerar folkomröstningsprocesser genom historien och identifierar faktorer bakom folkomröstningars framgång. Den första artikeln utforskar folkomröstningar i Europa med hjälp av en originaluppsättning bestående av 630 folkomröstningar organiserade i 48 länder. En policybaserad typologi utvecklas och tillämpas som ett verktyg för att kartlägga folkomröstningspraxis under de senaste två århundradena (1793–2019). Genom den får vi insyn i vilka som varit framträdande frågor i olika samhällen vid olika tidpunkter.

Den andra artikeln undersöker faktorerna bakom framgången för de senaste folkomröstningarna. Den jämförande analysen baseras på 31 folkomröstningar på nationell nivå, organiserade i Europa inom en tidsram på ett drygt decennium. Resultaten visar att storleken på den parlamentariska majoriteten bakom förslaget och tydligheten i partiers signaler spelar en inflytelserik roll i resultatet av en folkomröstning. Intressant nog verkar bindande folkomröstningar vara mindre framgångsrika än rådgivande folkomröstningar.

Den tredje artikeln tar en närmare titt på moraliska och etiska frågor och granskar folkomröstningar om aborter som hölls i Europa under de senaste fyra decennierna. Det är en kvalitativ studie som använder QCA-metoden för att analysera tolv landsomfattande folkomröstningar om abort i fyra länder (Italien, Irland, Portugal och Schweiz). Resultaten tyder på att relativ konsensus i parlamentet, stöd från medicinska experter och landets sekulariseringsnivå spelar en viktig roll i antagandet av en politisk linje.

I den fjärde artikeln gör jag ett första preliminärt försök att gå bortom en dikotom definition av framgång och istället undersöka graden av godkännande i folkomröstningar oavsett deras formella resultat. Enligt resultaten får folkomröstningar som är obligatoriska, genomförda i Östeuropa och inriktade på förändring fler ja-röster.

Nanuli Silagadze disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 2 juli 2021 kl. 13. Opponent är Director, Associate Professor Georg Lutz, FORS, Lausannes universitet, Schweiz och kustos är professor Kimmo Grönlund, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Nanuli Silagadze är född 21.8.1987 i Moskva, Ryssland. Hon avlade studentexamen 2004 vid School Nr. 737, Moskva och Diploma in International Relations 2009 vid Moscow State Linguistic University samt M.A.-examen in statskunskap 2015 vid Goethe University Frankfurt, Tyskland.

Nanuli Silagadze kan vid behov nås per telefon 050 413 9369 eller e-post nanuli.silagadze@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Nanuli Silagadze.

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.