Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös kansanäänestyksistä

M.A. Nanuli Silagadzen väitöskirja valtio-opin alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa perjantaina 2.7.2021.

Väitöskirjan otsikkona on Direct Democracy and Policies: Mapping Out Practices and Success Factors.

Väitöskirja tutkii kansanäänestysten prosessia läpi historian ja identifioi kansanäänestysten menestykseen vaikuttavia tekijöitä. Ensimmäisessä artikkelissa käytetään alkuperäistä ainestoa 630 kansanäänestyksestä 48 maassa ja tarkastellaan kansanäänestyksen käytön kehityskaarta Euroopassa. Artikkelissa kehitetään aloitteiden poliittisiin teemoihin perustuva typologia ja tämän typologian avulla kartoitetaan kahden viime vuosisadan kansanäänestyskäytäntöjä (1793–2019). Tulokset paljastavat eri yhteiskuntien keskeiset kysymykset eri aikoina.

Toisessa artikkelissa tutkitaan viimeaikaisten kansanäänestysten hyväksymisen taustalla olevia tekijöitä. Vertaileva analyysi perustuu 31 kansallisen tason poliittisen eliitin käynnistämään kansanäänestykseen, jotka on järjestetty Euroopassa viimeisen vuosikymmenen aikana. Tulokset kertovat, että parlamentaarisen enemmistön koolla ja sillä, kuinka selkeitä puolueiden kannat ovat äänestettävässä kysymyksessä on vaikutusvaltainen rooli kansan äänestyksen tulokseen. Mielenkiintoista on, että sitovat kansanäänestykset näyttävät menestyvän heikommin kuin ei-sitovat.

Kolmas artikkeli keskittyy moraalisiin ja eettisiin kysymyksiin ja tarkastelee neljän viime vuosikymmenen aikana järjestettyjä aborttikansanäänestyksiä. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jossa käytetään QCA-menetelmää, jossa analysoidaan neljässä maassa (Italiassa, Irlannissa, Portugalissa ja Sveitsissä) järjestettyjä kahtatoista kansallista aborttikansanäänestystä. Tulokset viittaavat siihen, että parlamentin suhteellinen konsensus, lääketieteen asiantuntijoiden tuki ja yhteiskunnan maallistumisen taso ovat keskeisessä roolissa poliittisen linjan hyväksymisessä.

Neljäs artikkeli on ensimmäinen alustava yritys siirtyä eteenpäin kaksijakoisesta menestyksen määritelmästä ja sen sijaan tutkia, missä määrin kansanäänestykset koetaan hyväksyttäviksi niiden virallisesta tuloksesta riippumatta. Artikkelin tulokset osoittavat, että lainsäädännöllisesti pakolliset, Itä-Euroopassa toteutetut ja muutokseen suuntautuneet kansanäänestykset saavat enemmän kyllä-ääniä.

Nanuli Silagadze väittelee tohtoriksi Åbo Akademissa perjantaina 2. heinäkuuta 2021 klo 13. Vastaväittäjänä toimii Director, Associate Professor Georg Lutz, FORS, Lausannen yliopisto, Sveitsi ja kustoksena professori Kimmo Grönlund, Åbo Akademi.

Yleisö on tervetullut seuraamaan väitöstilaisuutta etänä tämän linkin kautta. Käytännön ohjeet alla.

Nanuli Silagadze on syntynyt 21.8.1987 Moskovassa, Venäjällä. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 2004 School Nr. 737 -lukiossa, Moskovassa ja Diploma in International Relations -tutkinnon 2009 Moscow State Linguistic Universityssä sekä valtio-opin M.A.-tutkinnon 2015 Goethe University Frankfurtissa, Saksassa.

Nanuli Silagadze on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 050 413 9369 ja sähköpostitse osoitteesta nanuli.silagadze@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa.

Nanuli Silagadze.

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä. Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.

 

 

Käytännön ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioida sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.