Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om finskjudiska äktenskap över religionsgränserna

FM Mercédesz Czimbalmos doktorsavhandling i religionsvetenskap framläggs till offentlig granskning onsdag 23.6.2021 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Intermarriage, Conversion, and Jewish Identity in Contemporary Finland: A study of vernacular religion in the Finnish Jewish communities.

Vid Finlands självständighet år 1917 infördes efterlängtade reformer i landets lagstiftning; bl.a. fick judar rätten att erhålla finskt medborgarskap. Samma år godkände Finlands riksdag borgerliga vigslar, vilket gjorde det möjligt för landets judiska medborgare att gifta sig med icke-judar utan att först konvertera till kristendomen. Sådana äktenskap mellan två personer av olika religioner kallas blandäktenskap. I takt med att sekulariseringen ökade i Finland, och på grund av att den judiska äktenskapsmarknaden i landet var mycket liten, började antalet giftermål över religionsgränserna växa i början av 1900-talet. Snart blev sådana äktenskap ett allmänt fenomen i den finsk-judiska gemenskapen.

Syftet med denna artikelbaserade avhandling är att ge en överblick över finskjudiska äktenskap över religionsgränserna från år 1917 och fram till idag. Studien baserar sig på arkivmaterial från Finlands Riksarkiv och från Judiska församlingen i Helsingfors som analyseras tillsammans med nyligen insamlade, etnografiska intervjuer med medlemmar av judiska församlingarna i Helsingfors och Åbo.

Resultaten visar att majoriteten av informanterna förhåller sig flexibelt till den judiska lagen och sällan anser sig vara ”religiösa”. Informanterna ”gör” sin judendom på olika sätt och väljer ofta att utföra vissa traditioner för att stärka sin koppling till judendomen, men också för att säkerställa den judiska kontinuiteten till sina barn. Idag har en stor andel av medlemmarna i de finskjudiska församlingarna familjeband som sträcker sig över religionsgränserna eller där konvertering ingår. Resultaten belyser därmed mönster som kan vara centrala för flera finskjudiska familjer.

Mercédesz Czimbalmos disputerar vid Åbo Akademi onsdagen den 23 juni 2021 kl. 13. Opponent är universitetslektor Lars M. Andersson, Uppsala universitet, Sverige och kustos är professor Marcus Moberg, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Mercédesz Viktória Czimbalmos är född 25.1.1991 i Miskolc, Ungern. Hon avlade Bachelor of Arts-examen i Hebrew Studies 2014 vid Eötvös Loránd University, Budapest, Ungern och Bachelor of Arts-examen i Japanese Studies 2014 vid Eötvös Loránd University, Budapest, Ungern samt filosofie magisterexamen i interkulturella möten 2016 vid Helsingfors universitet.

Mercédesz Czimbalmos kan vid behov nås per telefon +358 46 613 7875 eller e-post mercedesz.czimbalmos@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Mercédesz Czimbalmos.

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.