Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös Suomen juutalaisten seurakuntien seka-avioliitoista

FM Mercédesz Czimbalmosin väitöskirja uskontotieteen alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa keskiviikkona 23.6.2021.

Väitöskirjan otsikkona on Intermarriage, Conversion, and Jewish Identity in Contemporary Finland: A study of vernacular religion in the Finnish Jewish communities.

Suomen itsenäistyessä vuonna 1917 maassa toteutettiin kauan odotettuja lainsäädäntöuudistuksia. Juutalaiset saivat oikeuden Suomen kansalaisuuteen. Näihin kuului muun muassa kansalaisoikeuksien myöntäminen juutalaisille. Samana vuonna Suomen eduskunta pani täytäntöön lain avioliiton solmimisesta siviiliviranomaisen edessä, mikä tarkoitti, että juutalaiset saivat mennä naimisiin ei-juutalaisten kanssa kääntymättä kristinuskoon. Tällaisia kahden eri uskontokuntaa edustavan henkilön välisiä avioliittoja kutsutaan seka-avioliitoiksi. Juutalaisten avioliittomarkkinoiden pienen koon ja juutalaisten seurakuntien maallistumisen vuoksi seka-avioliittojen määrä alkoi kasvaa nopeasti lain tullessa voimaan, ja pian niistä muodostui suomalaisen juutalaisten seurakuntien ominaispiirre.

Tässä artikkelipohjaisessa väitöskirjassa luodaan yleiskatsaus Suomen juutalaisten seurakuntien seka-avioliitoihin vuodesta 1917 nykypäivään. Tutkimusta varten analysoitiin Helsingin juutalaisen seurakunnan ja Suomen Kansallisarkiston arkistomateriaaleja sekä tehtiin sata etnografista haastattelua Helsingin ja Turun juutalaisen seurakunnan jäsenistölle.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että suurin osa haastatelluista käsittää juutalaisen lain joustavana ja harvat pitävät itseään ”uskonnollisena”. Suurin osa haastatelluista toteuttaa juutalaisuuttaan eri tavoin. Monet haluavat noudattaa tiettyjä perinteitä, koska he kokevat sen vahvistavan yhteyttä juutalaisuuteen ja varmistavan juutalaisuuden jatkuvuuden lastensa kautta. Seka-avioliitoissa olevat ja juutalaisuuteen kääntyneet henkilöt ovat lukumääräisesti merkittävä osa suomalaisia juutalaisyhteisöjä, joten tässä tutkimuksessa saatujen tulosten voidaan olettaa kuvaavan merkittävää osaa suomalaisista juutalaisista perheistä.

Mercédesz Czimbalmos väittelee tohtoriksi Åbo Akademissa keskiviikkona 23. kesäkuuta 2021 klo 13. Vastaväittäjänä toimii yliopistonlehtori Lars M. Andersson, Uppsalan yliopisto, Ruotsi ja kustoksena professori Marcus Moberg, Åbo Akademi.

Yleisö on tervetullut seuraamaan väitöstilaisuutta etänä tämän linkin kautta. Käytännön ohjeet alla.

Mercédesz Viktória Czimbalmos on syntynyt 25.1.1991 Miskolcissa, Unkarissa. Hän suoritti Bachelor of Arts -tutkinnon aiheessa Hebrew Studies 2014 Eötvös Loránd Universityssä, Budapestissa, Unkarissa ja Bachelor of Arts -tutkinnon aiheessa Japanese Studies 2014 Eötvös Loránd Universityssä, Budapestissa, Unkarissa sekä kulttuurienvälisten kohtaamisten filosofian maisterin tutkinnon 2016 Helsingin yliopistossa.

Mercédesz Czimbalmos on tavoitettavissa puhelimitse numerosta +358 46 613 7875 ja sähköpostitse osoitteesta mercedesz.czimbalmos@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa.

Mercédesz Czimbalmos.

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä. Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.

 

Käytännön ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioida sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.