Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
30.5.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om en industriellt och medicinskt viktig mögelsvamp

FM Elina Palonens doktorsavhandling i biokemi framläggs till offentlig granskning fredag 8.6.2018 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter The regulatory role of butyrolactone I in the filamentous fungus Aspergillus terreus.

Resultaten i avhandlingen belyser speciella egenskaper hos en industriellt och medicinskt sett viktig mögelsvamp, Aspergillus terreus. Denna mögelsvamp producerar en substans vid namnet lovastatin som används till att sänka kolesterolnivån i blod och som därför ingår som en aktiv ingrediens i vissa läkemedel. Produktionen av lovastatin i mögelsvampen ökades betydligt genom att tillsätta en annan förening, butyrolakton I, i svampens odlingsmedium vilket gör den industriella produktionen av detta läkemedel mera ekonomiskt lönsam. Därtill upptäcktes att butyrolaktonet har egenskaper som liknar signaleringsfenomen hos bakterier. Signaleringsmolekylerna i samband med dylika fenomen upphöjer egen syntes och påverkar utvecklingen och livscykeln av mikrobpopulationen i fråga.

Mögelsvamparnas reproduktion innehåller sporbildning, vilket också bidrar till deras patogena egenskaper. Under det nu aktuella forskningsarbetet konstaterades att butyrolaktonet ökar aktiviteten hos de gener som inducerar sporbildningen. Detta fenomen kan förmodligen spela en roll i A. terreus invasion hos patienter med brister i immunförsvar. Patogeniciteten hos mögelsvamparnas sporer är delvis beroende av pigment vilkas förekomst och egenskaper är bara delvis utredda i A. terreus. En hittills okänd grupp av gener som deltar i sporbildningen och sporpigmenteringen upptäcktes i A. terreus under detta avhandlingsarbete.

Vidare visar forskningsresultaten att ett känt, hos mögelsvampar allmänt reglerande enzym (LaeA) påverkas av butyrolakton I. Detta enzym deltar i regleringen av både sporbildning och produktion av sekundära metaboliter. Resultaten tyder på att butyrolakton I har en omfattande regleringsfunktion via det nämnda enzymet i A. terreus. Denna observation kan utnyttjas för en effektiverad industriell produktion av bl.a. lovastatin. Vidare kan forskningsresultaten användas för att leta efter och karakterisera andra hittills okända nyttiga metaboliter.

Elina Palonen disputerar fredagen den 8 juni 2018 kl. 13 i auditorium Ringbom, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är CNRS Research Director Thierry Tron, Aix-Marseille Université, Frankrike och kustos är docent Jussi Meriluoto, Åbo Akademi.

Elina Kristiina Palonen är född 19.2.1982 i Varkaus. Hon avlade studentexamen 2001 vid gymnasiet Savonlinnan lyseon lukio och filosofie magisterexamen vid Åbo Akademi, 2007.

Elina Palonen kan vid behov nås per telefon 044 270 2324 eller e-post elina.palonen@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/157000?locale=lsv

Elina Palonen
Elina Palonen

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör