Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

MEDIATIEDOTE
30.5.2018
Åbo Akademi
Väitös

Tohtorinväitös lääketieteellisesti ja teollisesti tärkeästä homesienestä

FM Elina Palosen väitöskirja biokemian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa perjantaina 8.6.2018.

Väitöskirjan otsikkona on The regulatory role of butyrolactone I in the filamentous fungus Aspergillus terreus.

Tämän tohtorinväitöksen tulokset valaisevat tiettyjä lääketieteellisesti ja teollisesti tärkeitä Aspergillus terreus homesienen ominaisuuksia. Kyseinen homesieni tuottaa erityistä ainesta, nimeltään lovastatiini, joka toimii vaikuttavana aineena lääkkeissä, joita käytetään veren kolesterolipitoisuuden alentamiseksi. Lovastatiinin tuotannon havaittiin kasvavan merkittävästi kun toista yhdistettä, butyrolaktooni I:tä, lisättiin sienen viljely-ympäristöön korostaen ko. yhdisteen taloudellista kannattavuutta kohottavaa vaikutusta lovastatiinin teollisessa tuotannossa. Tuloksissa myös havaittiin butyrolaktoonin esiintymisen muistuttavan ominaisuuksiltaan erästä bakteereissa tunnettua viestintäilmiötä, jonka puitteissa tietyn viestintämolekyylin on havaittu lisäävän omaa tuotantoaan sekä vaikuttavan ko. mikrobiyhteisön kehitykseen ja elinkaareen.

Homesienten lisääntymiseen sisältyvän itiöitymisen on yleensä havaittu vaikuttavan myös näiden patogeenisiin ominaisuuksiin. Tehdyssä tutkimuksessa havaittiin butyrolaktoonin lisäävän itiöitymisen käynnistävien geenien aktiivisuutta, jonka vuoksi tällä yhdisteellä on mahdollisesti roolinsa A. terreus homesienen aiheuttamissa tulehduksissa, joita esiintyy heikon immuniteetin omaavissa potilaissa. Yksi homesienten itiöihin ja niiden patogeenisiin ominaisuuksiin kuuluva piirre on itiöiden pigmentit, joiden esiintyvyyttä ja koostumusta on tutkittu vain osittain A. terreus homesienen kohdalla. Yhden tämän tutkintotyön aikana löydetyn, tähän asti tuntemattoman geeniryhmän arvellaan liittyvän tämän homesienen itiöitymiseen ja pigmenttien syntyyn.

Butyrolaktoonin havaittiin aktivoivan erään tunnetun, homesienissä esiintyvän entsyymin (LaeA), jonka tiedetään osallistuvan sekä itiöitymisen että sekundäärimetaboliittien tuotannon säätelyyn. Tätä A. terreus homesienessä havaittua laajaa säätelytoimintoa voi hyödyntää mm. lovastatiinin teollisen tuotannon tehostamisessa sekä uusien, hyödyllisten metaboliittien etsimisessä ja karakterisoinnissa.

Elina Palonen väittelee tohtoriksi perjantaina 8. kesäkuuta 2018 klo 13 osoitteessa auditorio Ringbom, Axelia, Piispankatu 8, Turku. Vastaväittäjänä toimii CNRS Research Director Thierry Tron, Aix-Marseille Université, Ranska ja kustoksena dosentti Jussi Meriluoto, Åbo Akademi.

Elina Kristiina Palonen on syntynyt 19.2.1982 Varkaudessa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 2001 Savonlinnan lyseon lukiossa ja filosofian maisterin tutkinnon Åbo Akademissa, 2007.

Elina Palonen on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 044 270 2324 ja sähköpostitse osoitteesta elina.palonen@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa:
www.doria.fi/handle/10024/157000?locale=lfi

Elina Palonen
Elina Palonen

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.


Ystävällisin ÅA-terveisin,
Mia Henriksson
Tiedottaja