Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om didaktiska angreppssätt som integrerar kreativ dans i elevers läs- och skrivprocesser

PeM Sofia Jusslins doktorsavhandling i pedagogik framläggs till offentlig granskning fredag 11.12.2020 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Dancing/reading/writing: Performative potentials of intra-active teaching pedagogies expanding literacy education.

I avhandlingen förenas forskningsområdena kreativ dans och litteracitet i syftet att utveckla didaktiska angreppssätt som integrerar kreativ dans i elevers läs- och skrivprocesser samt att utforska vad som produceras i relationerna mellan dansande, läsande och skrivande.

Jusslin har samarbetat med en danskonstnär och två klasslärare (årskurs 5) för att tillsammans planera, genomföra och utvärdera undervisning med dans i läs- och skrivundervisningen.

Avhandlingen bidrar med förståelse för estetiska och mångvetenskapliga pedagogiska praktiker. Resultaten visar hur dansintegrering kan bidra till läs- och skrivundervisningen genom att uppmana eleverna till att fördjupa och bredda sina läs- och skrivprocesser. Med hjälp av nymaterialistisk teori teoretiseras de utvecklade didaktiska angreppssätten som dansande/läsande/skrivande, vilket visar att de olika uttrycksformerna är sammanflätade utan tydliga gränser emellan. Kunskapsbidraget formuleras som tio potentialer som kan fungera som överväganden gällande dansintegrering i läs- och skrivundervisningen eftersom potentialerna kan få något att ske i undervisningen i en performativ anda.

I de didaktiska angreppssätten erbjuder dansande/läsande/skrivande ett meningsfullt och mångvetenskapligt perspektiv på läs- och skrivundervisningen och eftersträvar att utveckla elevernas förmågor att förstå, skapa och tolka mening inom och mellan de olika uttrycksformerna. I avhandlingen konstateras att lärare med kunskap om både kreativ dans och litteracitet kan tillämpa de didaktiska angreppssätten i det egna klassrummet. Sammanfattningsvis är intentionen med de didaktiska angreppssätten att gynna såväl lärare som elever genom att erbjuda meningsfulla möjligheter för undervisning och lärande med jämlik betoning på dansande, läsande och skrivande.

Sofia Jusslin disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 11 december 2020 kl. 15. Opponent är professor Pauline Sameshima, Lakehead University, Kanada och kustos är professor Ria Heilä-Ylikallio, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. (Om lösenord efterfrågas ska du mata in koden 170772.) Se nedan för praktiska anvisningar.

Sofia Johanna Maria Jusslin är född 25.1.1990 i Korsholm. Hon avlade pedagogie magisterexamen 2016 vid Åbo Akademi.

Sofia Jusslin kan vid behov nås per telefon 050 371 3622 eller e-post sofia.jusslin@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Sofia Jusslin

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.