Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om diakoni i tider av nya samhällsutmaningar

ED, TM Lise-Lotte Hellöres doktorsavhandling i praktisk teologi framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Lise-Lotte Hellöre.
Lise-Lotte Hellöre

Avhandlingen har titeln I det fördolda. Om diakoni och värdeskapande i brytningstider.

Disputationen äger rum den 26 april 2024, kl. 13 i teologiska annexet, Theologicum, Biskopsgatan 16, Åbo. Opponent är docent Jakob Egeris Thorsen, Århus universitet, Danmark och kustos är professor Cecilia Nahnfeldt, Åbo Akademi. Disputationen kan följas via videolänk.

Sammanfattning:

I studien undersöks hur värde skapas i Borgå stifts diakoniverksamhet. Speciellt fokus ligger på erfarenheten från Covid19-pandemin och på våld i nära relationer. Frågor som ställs är hur Borgå stifts diakoniarbetare uppfattar sitt arbete, vilket värde det skapar och hur diakonin kan utvecklas i tider av nya samhällsutmaningar. Även om diakonin är lokalt utformad i olika delar av stiftet, finns utmaningarna från Covid19-pandemin och familjevåld över hela området.

Forskningen baseras på en enkät (år 2019)  bland alla diakoniarbetare i Borgå stift, vilka är cirka etthundra till antalet, samt på 22 intervjuer (år 2021). Materialet analyseras delvis med perspektiv från management och marknadsföring.

Studien visar på utmaningar med tanken på att hjälpa där nöden är som störst och där ingen annan hjälper. Som diakonin utformas idag ter den sig mest lämpad för normala utmaningar i människors liv, där diakonin kan göra stora gärningar. Samtidigt visar resultaten på behovet av flexibilitet inom diakonin, också av förmän och förtroendevalda. Förmåga till förnyelse kan i sin tur leda till ny potential för diakonal verksamhet, vilket tydligt framkom under Covid19-pandemin. Ett av dessa nya utvecklingsområden, menar jag, finns i samarbete med skyddshemmen, vilka finns till för offer för våld i nära relationer. Ett sådant samarbete är kraftigt underutvecklat i större delen av Borgå stift. Här visar studien på en stor möjlighet till värdeskapande för samhället, individen och kyrkan.

Lise-Lotte Hellöre är född Jakobstad 1975. Hon kan vid behov nås per e-post lise-lotte.hellore@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden. Fotograf är Timo Jakonen.

Anvisningar för att följa med disputationen på distans:

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.