Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös diakoniasta yhteiskunnallisten haasteiden aikana

Lise-Lotte Hellöre.
Lise-Lotte Hellöre

KTT, TM Lise-Lotte Hellören väitöskirja käytännöllisen teologian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa.

Väitöskirjan otsikkona on I det fördolda. Om diakoni och värdeskapande i brytningstider.

Väitöstilaisuus järjestetään 26. Huhtikuuta 2024, klo 13 osoitteessa Teologiska annexet, Theologicum, Piispankantu 16, Turku. Vastaväittäjänä toimii dosentti Jakob Egeris Thorsen, Aarhusin yliopisto, Tanska ja kustoksena professori Cecilia Nahnfeldt, Åbo Akademi. Väitöstilaisuutta voi seurata myös etänä.

Yhteenveto:

Tutkimuksessa tarkastellaan, miten diakoniatoiminta luo arvoa Porvoon hiippakunnassa. Erityistä huomiota kiinnitetään Covid19-pandemian aikaisiin kokemuksiin sekä väkivaltaan lähisuhteissa. Tutkimuksessa kysytään miten hiippakunnan diakoniatyöntekijät kokevat työnsä, mitä arvoa heidän työnsä luo ja miten diakoniatyötä voidaan kehittää uusien yhteiskunnallisten haasteiden aikana. Vaikka diakonia on tyypillisesti paikallista työtä, Covid19-pandemian ja perheväkivallan haasteita esiintyy koko hiippakunnan alueella.

Tutkimus perustuu (v. 2019) kaikkien hiippakunnan n. sadan diakoniatyöntekijän keskuudessa suoritettuun kyselyyn sekä 22 haastatteluun (v. 2021). Aineistoa on osittain analysoitu myös johtamisen ja markkinoinnin näkökulmista.

Tulokset osoittavat, että ajatus auttamisesta siellä missä tarve on suurin ja missä kukaan muu ei auta on osittain ongelmallinen. Diakonia sellaisena kuin se nykyisellään on järjestetty näyttää sopivan parhaiten ihmiselämän säännöllisiin haasteisiin, joissa diakoniatyöllä on suuri merkitys. Samalla tulokseni osoittavat diakoniatyössä olevan sekä tarvetta että potentiaalia joustavuuteen, myös työnjohdon osalta. Tämä voi avata uusia mahdollisuuksia, minkä covid19-kriisin aikainen toiminta osoitti. Eräs näistä uusista kehitysalueista on yhteistyö perheväkivallan uhrien ja turvakotien kanssa. Tämän kaltainen yhteistyö on vielä puutteellista suurimmassa osassa hiippakuntaa. Tutkimuksen mukaan tällainen yhteistyö tarjoaisi laajoja mahdollisuuksia arvonluontiin niin yhteiskunnalle, yksilölle kuin kirkollekin.

Lise-Lotte Hellöre on syntynyt Pietarsaaressa 1975. Hän on tavoitettavissa sähköpostitse osoitteesta lise-lotte.hellore@abo.fi.

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa.

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä. Valokuvaaja: Timo Jakonen.

Ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä:

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.