Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om den taktila förnimmelsens funktioner i jagets relation till Gud i von Schoultz lyrik

TM Carola Envalls doktorsavhandling i dogmatik framläggs till offentlig granskning fredag 28.5.2021 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Hand av sol. Den taktila förnimmelsens funktioner i jagets relation till Gud i Solveig von Schoultz lyrik.

En hand av sol – vad är det? Hur känns den? Vad gör den? Vems hand är det? Orden ”hand av sol” finns i en dikt av Solveig von Schoultz. Dikten heter ”Psalm” och ingår i boken Sänk ditt ljus som utkom år 1963. Handen i dikten rör vid en fågel som har störtat ner i hård vind, vingarna är trasiga. Inne i och bakom dikten finns det en talande röst, ett osynligt diktjag som ser och känner och vänder sig till läsaren: titta, lyssna, känn.

Dikterna av von Schoultz är fyllda av sinnesintryck och ord som har sin grund i kroppen. Det här språket använder hon för allt hon skriver om – människan, livet, döden, kärleken, Gud/gud. I avhandlingen undersöks hur känselintryck (taktil förnimmelse) bidrar till att forma jagets relation till en gudomlig motpart i ett antal dikter: Hurudant är diktjaget, hurudan är Gud/gud, hurudan är relationen mellan dem?

Undersökningen visar att känseln är primär för diktjaget. Vägledd av hudens förnimmelse kan diktjaget avgöra om en gudomlig motpart är pålitlig eller hotfull. Också gudsrepresentanterna utformas så att de agerar handgripligt. Det som känns i diktjagets hud och kropp når själen, människan hel och hållen.

Ett sinnligt och kroppsligt bildspråk används även i bibeltexter, andliga sånger och teologiska texter. Sådant material tas in i undersökningen för att vidga diskussionen om dikterna. Genom granskningen av känseln i von Schoultz dikter skärps också uppmärksamheten på det kroppsliga i kristen tradition och teologi – hur starkt och nödvändigt det är, och hur besvärligt det ofta har varit att hantera. Genom sina sinnen relaterar människan till sig själv och sin tillvaro. Hur hon erfar mysteriet Gud är en fråga i ett fortgående samtal som de här dikterna kan infogas i.

Studien kombinerar teologisk och litteraturvetenskaplig forskning. Solveig von Schoultz (1907–1996) författarskap räknas till de främsta på svenska.

Carola Envall disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 28 maj 2021 kl. 13. Opponent är universitetslektor, docent Maria Essunger, Uppsala universitet, Sverige och kustos är docent, universitetslärare Anni Maria Laato, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Carola Anna Elisabeth Envall (1979–2000 Stenberg) är född 9.7.1958 i Pedersöre. Hon avlade studentexamen 1977 vid Jakobstads gymnasium och teologie magisterexamen 1983 vid Åbo Akademi.

Carola Envall kan vid behov nås per telefon 050 336 5614 eller e-post carola.envall@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Carola Envall

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.