Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös aistin ja kehon kokemuksista minän suhteessa Jumalaan von Schoultzin runoissa

TM Carola Envallin väitöskirja dogmatiikan alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa perjantaina 28.5.2021.

Väitöskirjan otsikkona on Hand av sol. Den taktila förnimmelsens funktioner i jagets relation till Gud i Solveig von Schoultz lyrik.

”Käsi auringon” – näin Helena Anhava käänsi Solveig von Schoultzin ilmaisun ”hand av sol”, joka on keskeinen tämän runossa ”Psalm”. ”Käsi auringon” – mitä sellainen käsi tekee, miltä se tuntuu, kenelle se kuuluu? Runossa käsi koskettaa lintua, joka on kovassa tuulessa suistunut maahan. Runon kautta hahmottuu puhuva minä, joka kääntyy lukijaa kohti: katso, kuuntele, aisti. Väitöskirjassa tutkitaan von Schoultzin runoja aistien ja kehon kokemusten näkökulmasta.

Aistien ja kehon kokemukset ovat olennainen osa von Schoultzin runokieleltä. Niiden avulla hän kirjoittaa kaikesta – ihmisestä, sielusta, elämästä, kuolemasta, tiedosta, muistista, rakkaudesta, Jumalasta, nimettömästä valosta, salaisesta. Käyttäessään aisteihin ja kehollisuuteen liittyviä ilmaisuja von Schoultz liittyy pitkään traditioon – niitä käytetään myös Raamatussa, hengellisissä lauluissa ja teologisissa teksteissä. Tässä tutkimuksessa aiempaa kirjallisuutta käytetään von Schoultzin runojen käsittelyn laajentamiseksi. Tutkimus yhdistää kirjallisuustiedettä ja teologista tutkimusta.

Tutkimus osoittaa, että runojen minähahmoille ihon kokemus on keskeinen asia. Ihon aisti ratkaisee onko jumalan edustaja luotettava vai uhkaileva, läheinen vai piittaamaton, kovakätinen vai varovainen, valheellinen vai reilu. Runojen tutkimisen kautta huomio kiinnittyy myös ihon ja ruumiin aistin merkitykseen kristinuskon ja teologian ytimessä.

Aistien ja kehon avulla ihminen kokee olemassaolonsa ja suhtautuu siihen. von Schoultzin runot liittyvät keskusteluun siitä, millä tavoin ihminen voi kokea Jumalan läsnäolon ja ilmaista kielellisesti jotain siitä kokemuksesta.

Carola Envall väittelee tohtoriksi Åbo Akademissa perjantaina 28.toukokuuta 2021 klo 13. Vastaväittäjänä toimii yliopistonlehtori, dosentti Maria Essunger, Uppsalan yliopisto, Ruotsi ja kustoksena yliopisto-opettaja, dosentti Anni Maria Laato, Åbo Akademi.

Yleisö on tervetullut seuraamaan väitöstilaisuutta etänä tämän linkin kautta. Käytännön ohjeet alla.

Carola Anna Elisabeth Envall (1979–2000 Stenberg) on syntynyt 9.7.1958 Pedersöressä. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 1977 Jakobstads gymnasiumissa ja teologian maisterin tutkinnon 1983 Åbo Akademissa.

Carola Envall on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 050 336 5614 ja sähköpostitse osoitteesta carola.envall@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa.

Carola Envall

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä. Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.

 

Käytännön ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioida sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.