Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om de underliggande molekylära mekanismerna bakom tarminflammationer 

M.Sc. Aravind Kumar Mohans doktorsavhandling i cellbiologi framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Regulation of inflammatory signalling by caspases and M1-linked ubiquitin chains in Drosophila melanogaster.

Disputationen äger rum torsdagen den 30 november 2023 kl. 13 i auditorium Arje Scheinin, Dentalia (Åbo universitet), Lemminkäinengatan 2, Åbo. Opponent är professor Seamus Martin, Trinity College Dublin, Dublin, Irland och kustos är äldre universitetslektor Annika Meinander, Åbo Akademi.

Sammanfattning

Det medfödda immunförsvaret är viktigt för att flercelliga organismer skall kunna bekämpa patogener. NF-κB-signaleringsräckan är en viktig reglerare av det medfödda immunförsvaret. NF-κB-aktiviteten måste regleras noggrant eftersom inaktivering leder till immunbrist och överaktivering leder till inflammatoriska sjukdomar och till och med kan främja cancer. För att bättre kunna behandla inflammatoriska sjukdomar måste vi förstå de underliggande molekylära mekanismerna bakom sjukdomstillstånden. Denna avhandling beskriver hur kaspaser och ubikvitinering reglerar inflammatorisk NF-κB-aktivitet 

Tarmen är en miljö där både kommensala och patogena bakterier kommer i kontakt med värden. Samtidigt som immunsystemet måste reagera på patogena bakterier är det även viktigt att tolerera nyttiga kommensala bakterier för att undvika oönskad inflammation. Eftersom det är komplicerat att undersöka de molekylära mekanismerna som reglerar tarminflammation i däggdjur använder vi Drosophila melanogaster, allmänt känd som bananflugan som modellorganism för vår forskning. Bananflugan är en idealisk modell för att studera inflammation i tarmen eftersom flugans tarm är både strukturellt och funktionellt lik människans tarm, likaså är de signalmekanismer som reglerar inflammation likartade. 

Resultaten från denna doktorsavhandling visar att två proteolytiska kaspasenzym, Drice och Dredd, reglerar NF-κB-aktivering genom att kontrollera stabiliteten hos signalproteiner. Drice är involverad i nedbrytningen av NF-κB-aktiverande proteiner och är viktig för att förhindra att nyttiga kommensala bakterierna utlöser NF-κB-aktivering. Å andra sidan krävs Dredd för stabilisering av NF-κB-aktiverare. Eftersom kaspasenzymerna huvudsakligen är kända för sina roller som inducerare av celldöd beskriver denna avhandling nya icke-apoptotiska roller för kaspaser. Dessutom visar avhandlingen hur ubikvitinering kontrollerar Drice och Dredds aktivitet. Avhandlingen ger därmed grundläggande kunskap om den molekylära regleringen av signalvägarna som styr inflammation i tarmen. 

 

Disputanden är affilierad med Åbo universitets och Åbo Akademis gemensamma forskningsflaggskepp InFLAMES. Flaggskeppets mål är att identifiera nya läkemedelsutvecklingsobjekt och att bedriva läkemedelsutveckling tillsammans med bioteknik- och läkemedelsföretagen. Inom flaggskeppsprojektet främjas även diagnostiken, med vilken man kan skräddarsy lämpliga precisionsbehandlingar för patienter. 

 

Aravind Kumar Mohan är född 1987 i Madurai, Indien. Han kan vid behov nås per e-post aravind.mohan@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.