Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös suoliston tulehdusten taustalla olevista molekyylimekanismeista 

M.Sc. Aravind Kumar Mohanin väitöskirja solubiologian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa.

Väitöskirjan otsikkona on Regulation of inflammatory signalling by caspases and M1-linked ubiquitin chains in Drosophila melanogaster.

Väitöstilaisuus järjestetään torstaina 30. marraskuuta 2023 klo. 13 osoitteessa Arje Scheinin auditorio, Dentalia (Turun yliopisto), Lemminkäisenkatu 2, Turku. Vastaväittäjänä toimii professori Seamus Martin, Trinity College Dublin, Dublin, Irlanti ja kustoksena vanhempi yliopistonlehtori Annika Meinander, Åbo Akademi.

Yhteenveto

Synnynnäinen immuunijärjestelmä on tärkeä monisoluisten organismien taistelussa taudinaiheuttajia vastaan. NF-κB-signalointireitti on synnynnäisten immuunivasteiden merkittävä säätelijä. NF-κB:n toimintaa on säädeltävä tiukasti, sillä sen inaktivointi johtaa immuunipuutokseen ja yliaktivointi voi johtaa tulehdussairauksiin ja jopa syöpään. Tulehdussairauksien hoitamiseksi meidän on ymmärrettävä tautitilojen taustalla olevia molekyylimekanismeja. Tässä väitöskirjassa kuvataan kaspaasien ja ubikvitiiniketjujen roolia NF-κB-reitin säätelyssä. 

Suolisto on ympäristö, jossa sekä kommensaaliset että patogeeniset bakteerit ovat kosketuksissa isäntänsä kanssa. Vaikka immuunijärjestelmän on reagoitava patogeenisiin bakteereihin, ei-toivottujen tulehdusten välttämiseksi on myös tärkeää sietää hyödyllisiä kommensaalisia bakteereja. Koska suoliston immuunivasteen säätelyä molekyylitasolla on haasteellista tutkia nisäkkäissä, olemme käyttäneet banaanikärpästä malliorganismina. Banaanikärpänen, eli Drosophila melanogaster, on käytännöllinen ja ihanteellinen malli suoliston tulehduksen tutkimiseen, koska kärpäsen suolisto on rakenteeltaan ja toiminnaltaan samanlainen kuin ihmisen, ja tulehdusta säätelevät signalointimekanismit ovat samanlaisia. 

Tämän väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että proteolyyttiset kaspaasientsyymit Drice ja Dredd säätelevät NF-κB-aktivaatiota hallitsemalla signaaliproteiinien stabiiliutta. Drice osallistuu NF-κB-aktivoivien proteiinien hajoamiseen, mikä on tärkeää, että kommensaaliset bakteerit eivät laukaise NF-κB:n aktivoitumista. Toisaalta Dredd on tarpeellinen NF-κB-aktivaattoreiden stabiloinnissa. Koska kaspas-entsyymit ovat pääasiassa tunnettuja solukuoleman aiheuttajina, tämä väitöskirja kuvaa uusia ei-apoptoottisia rooleja kaspaaseille. Lisäksi väitöskirja selittää, miten ubikuitinaatio säätelee Dricen ja Dreddin toimintaa. Täten väitöskirja tuo perustietoa suoliston tulehdusta säätävien signaalireittien molekyylisäätelystä. 

 

Väittelijä on osa InFLAMES tutkimuslippulaivaa. InFLAMES on Turun yliopiston ja Åbo Akademin lippulaivahanke. Se tähtää uusien lääkekehityskohteiden tunnistamiseen ja lääkekehitykseen yhdessä biotekniikka- ja lääkeyritysten kanssa. Lippulaiva edistää myös diagnostiikkaa, jolla potilaille voidaan räätälöidä sopivat täsmähoidot. 

 

 

Aravind Kumar Mohan on syntynyt 1987 Maduraissa, Intiassa. Hän on tavoitettavissa sähköpostitse osoitteesta aravind.mohan@abo.fi.

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa.