Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
21.3.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om datorsimulationer som övning för intervju av barn vid påstådda fall av sexuella övergrepp

M.Sc. Francesco Pompeddas doktorsavhandling i psykologi framläggs till offentlig granskning tisdag 27.3.2018 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Training in Investigative Interviews of Children: Serious Gaming Paired with Feedback Improves Interview Quality.

Användning av datoranimerade barn hjälper intervjuare träna på att genomföra simulerade intervjuer i påstådda fall av sexuella övergrepp mot barn.

Överallt i världen är intervjukvaliteten vid påstådda fall av sexuella övergrepp undermålig, vilket kan leda till att den information intervjuare erhåller från de barn som intervjuas är felaktig. Trots att det utvecklats träningsprogram för att tackla detta problem, har dessa sällan lett till en långvarig förbättring av intervjukvaliteten. De gånger positiva resultat uppnåtts, har programmen oftast varit både logistiskt krävande och kostsamma.

För att bemästra sådana intervjuer krävs en typ av övning som kan liknas med träning för att flyga ett flygplan. I den föreliggande avhandlingen presenteras utvecklingen och testningen av en intervjusimulator som möjliggör ändamålsenlig träning av intervjuare.

Simulatorn är den första som innehåller datoranimerade barn och algoritmer som genererar svar som direkt respons på intervjuarens frågor. Algoritmerna har skapats på basis av tillgänglig forskning om hur ett barns minne fungerar och hur barn svarar när de blir förhörda. Således kan intervjuare aktivt intervjua de datoranimerade barnen och därmed träna innan de genomför intervjuer i verkliga fall.

Resultaten av den föreliggande avhandlingen visar hur användningen av simulatorn och den givna återkopplingen förbättrade kvaliteten på de frågor som intervjuarna ställde, samt ökade antalet korrekta detaljer som erhölls. Avhandlingen visar också hur intervjuarna efteråt ställde mer adekvata frågor och framkallade mer sanningsenliga detaljer i intervjuer med riktiga barn.

Nästa steg blir att testa simulatorn i verkliga utredningar av påstådda fall av sexuella övergrepp mot barn och se om det kan förbättra intervjuerna. Resultatet av avhandlingen presenterar ett nytt, billigt och effektivt sätt att utbilda barnintervjuare.

Francesco Pompedda disputerar tisdagen den 27 mars 2018 kl. 10 i Stora auditoriet, ASA-huset, Fänriksgatan 3, Åbo. Opponent är professor Renate Volbert, Psychologische Hochschule Berlin, Tyskland och kustos är professor Pekka Santtila, Åbo Akademi/New York University Shanghai, Kina.

Francesco Pompedda är född 8.11.1988 i Alghero, Italien. Han avlade studentexamen 2007 vid Liceo scientifico Enrico Fermi, Italien, B.Sc-examen vid Università degli studi di Cagliari, Italien, 2010 och M.Sc.-examen vid Università degli studi di Torino, 2013.

Francesco Pompedda kan vid behov nås per telefon 0400 188 409 eller e-post francesco.pompedda@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/152565?locale=lsv

Francesco Pompedda
Francesco Pompedda

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör