Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

MEDIATIEDOTE
21.3.2018
Åbo Akademi
Väitös

Tohtorinväitös seksuaalisen hyväksikäytön lapsiuhrien haastattelijoiden koulutuksesta hyötypelejä käyttäen

M.Sc. Francesco Pompeddan väitöskirja psykologian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa tiistaina 27.3.2018.

Väitöskirjan otsikkona on Training in Investigative Interviews of Children: Serious Gaming Paired with Feedback Improves Interview Quality.

Tietokonemallinnettujen lapsihahmojen (avatarien) käyttäminen sekä palaute suoriutumisesta auttaa haastattelijoita toteuttamaan parempia simuloituja haastatteluja epäillyissä lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tapauksissa.

Haastatteluiden laatu epäillyissä lapsen seksuaalisen hyväksikäytön (LSH) tapauksissa on edelleen huono eri puolilla maailmaa, mikä voi johtaa siihen, että haastateltavilta lapsilta saadaan virheellinen kertomus tapahtuneesta. Erilaisia koulutusohjelmia on yritetty kehittää näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Yleensä nämä ohjelmat eivät kuitenkaan ole onnistuneet kehittämään haastattelun laatua pidemmällä aikavälillä. Silloinkin, kun positiivisia tuloksia on saavutettu, ovat ohjelmat usein logistisesti monimutkaisia ja kalliita.

Lasten haastattelu mahdollisimman oikealla tavalla on harjoitusta vaativa tehtävä. Oikealla tavalla suoritettava haastattelu on verrattavissa esimerkiksi lentokoneen ohjaukseen. Tästä syystä väitöskirja esittelee kehitetyn simulaattorin, joka antaa haastattelijoille mahdollisuuden harjoitella.

Simulaattori sisältää tietokoneohjelmoituja lapsihahmoja ja on ensimmäinen simulaattori, jossa algoritmit ohjaavat simulaattorin vastauksia haastattelijan kysymyksiin. Algoritmit kehitettiin lasten muistin toimintaa ja haastattelukäyttäytymistä koskevien aikaisempien tutkimusten perusteella. Tällä tavoin haastattelijat voivat aktiivisesti haastatella avatareja ja kehittyä ennen aitoja haastatteluja.

Väitöskirjatutkimus osoittaa kuinka simulaattorin käyttö ja sen antama palaute parantaa haastattelijoiden kysymysten laatua ja tätä kautta myös oikeiden vastausten lukumäärä kasvaa. Sama toteutui myös tositilanteessa aitojen lasten kanssa, joita haastateltiin koskien aikaisempaa leikkitilannetta.

Seuraava askel on käyttää simulaattoria aidoissa lasten seksuaalisen hyväksikäytön haastatteluissa ja nähdä miten haastattelijat käyttäytyvät aidoissa tilanteissa. Väitöskirjan tulokset näyttävät uuden mahdollisen tavan kouluttaa lasten haastattelijoita, samalla kun se tarjoaa tähän edullisen ja joustavan menetelmän.

Francesco Pompedda väittelee tohtoriksi tiistaina 27. maaliskuuta 2018 klo 10 osoitteessa Stora auditoriet, ASA, Vänrikinkatu 3, Turku. Vastaväittäjänä toimii professori Renate Volbert, Psychologische Hochschule Berlin, Saksa ja kustoksena professori Pekka Santtila, Åbo Akademi/New York University Shanghai, Kiina.

Francesco Pompedda on syntynyt 8.11.1988 Algherossa, Italissa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 2007 Liceo scientifico Enrico Fermi -koulussa, Italiassa, B.Sc-tutkinnon Università degli studi di Cagliari -yliopistossa, Italiassa 2010 ja M.Sc.-tutkinnon Università degli studi di Torino -yliopistossa, Italiassa 2013.

Francesco Pompedda on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 0400 188 409 ja sähköpostitse osoitteesta francesco.pompedda@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa:
www.doria.fi/handle/10024/152565?locale=lfi

Francesco Pompedda
Francesco Pompedda

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.


Ystävällisin ÅA-terveisin,
Mia Henriksson
Tiedottaja