Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om dans inom kristen tradition i det medeltida Europa

TM Laura Hellstens doktorsavhandling i teologisk etik med religionsfilosofi framläggs till offentlig granskning tisdag 6.10.2020 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Through the Bone and Marrow – Re-examining Theological Encounters with Dance in Medieval Europe.

Detta forskningsprojekt fick sin början ur en etnografisk fältperiod där jag spenderade två år tillsammans med olika grupper i Svenska Kyrkan som dansar. I umgänget med dem ställdes frågor som; har vi någonsin dansat i kyrkan i en kristen tradition? Resultatet av att ha umgåtts och brottats med den frågan och många fler som följde på den, är upplägget för denna avhandling. Avhandlingen består av två olika delar. I den första delen granskar jag tidigare teologisk, religionsvetenskaplig, dans- och kultur-historisk och antropologisk forskning kring relationen mellan dans och västerländsk kristendomsförståelse.

Först fann jag att två starka berättelsemönster dominerat historieskrivningen. Den ena säger att den teologiska traditionen alltid varit emot alla typer av dans. Det andra narrativet beskriver istället en starkt romantiserande bild av att all religion har sitt ursprung i dansen eller att allt dansande kan anses vara andligt. Vid närmare granskning av historiska källor visar det sig att ingen av dessa berättelser håller. Istället framstår både otaliga exempel på hur det har dansats både i och runt kyrkorna i det medeltida Europa och olika debatter kring restriktion av olika sorters danser.

I den första delen av avhandlingen beskriver jag vilka förförståelser om människan, dansen och religionen som finns i västerländskt tänkande, som lett till denna förvrängda historieskrivning. Vidare beskriver jag vilken sorts vetenskapssyn som lett till att dansen uteslutits från att vara ett relevant och viktigt tema för teologisk forskning. I avhandlingens andra del plockar jag sedan fram tre olika exempel på hur nunnor och munkar, präster och lekmän dansat under religiösa högtider i det medeltida Europa. Med hjälp av bildkonst, legender och berättelser placerar jag de historiska källor av tecken på dans som finns, in en medeltida världsbild. Detta, för att vidare kunna föreslå hur vi kunde förstå vad dansen kan ha haft för betydelse för dem som deltog i dessa ritualer och liturgiska handlingar.

Laura Hellsten disputerar vid Åbo Akademi tisdagen den 6 oktober 2020 kl. 18. Opponent är professor Veli-Matti Kärkkäinen, Fuller Theological Seminary, USA, och kustos är professor Mikael Lindfelt, Åbo Akademi.

På grund av rådande omständigheter kan publiken följa med disputationen endast på distans, klicka här för att följa med disputationen via Zoom. Se nedan för praktiska anvisningar.

Laura Maria Hellsten (f. Karanko) är född 15.4.1979 i Mariehamn. Hon avlade studentexamen 1999 vid Ålands Lyceum, och PeM-examen vid 2008 vid Uleåborgs universitet och TM-examen 2012 vid Åbo Akademi.

Laura Hellsten kan vid behov nås per e-post laura.maria.hellsten@gmail.com.

 

Laura Hellsten

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.