Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös tanssista kristillisessä perinteessä keskiaikaisessa Euroopassa

TM Laura Maria Hellstenin väitöskirja teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa tiistaina 6.10.2020.

Väitöskirjan otsikkona on Through the Bone and Marrow – Re-examining Theological Encounters with Dance in Medieval Europe.

Tämä tutkimusprojekti sai alkunsa kaksi vuotta kestäneestä etnografisesta kenttätyövaiheesta, missä työskentelin Ruotsin kirkon erilaisten tanssivien ryhmien kanssa. Heidän kanssaan keskusteluissa tuli esille seuraava kysymys: Onko kristillisessä kirkossa koskaan tanssittu? Tämä väitöskirja syntyi keskusteluista, joita tämä kysymys ja sitä seuranneet kysymykset herättivät.

Väitöskirjassa on kaksi osaa: Ensimmäisessä osassa tarkastelen aiempaa teologista, uskontotieteellistä, tanssi- ja kulttuurihistoriallista sekä antropologista tutkimusta koskien tanssin ja länsimaisen kristillisen uskontokäsityksen välistä suhdetta.

Alustavasti huomasin, että kaksi vahvaa kertomustraditiota dominoi historiankirjoitusta. Toinen kertoo, että teologinen traditio on aina vastustanut kaikenlaista tanssia. Toinen kertomus sen sijaan antaa voimakkaasti romantisoidun kuvan siitä, että kaiken ”aidon” uskonnon juurista löytyy tanssia tai että kaikki tanssi on aina pyhää. Tarkempi historiallinen tarkastelu osoittaa kummankin ajattelutavan vääristelevän lähteitä. Sen sijaan on olemassa lukuisia esimerkkejä siitä, miten keskiajan Euroopassa on tanssittu sekä kirkoissa että niiden läheisyydessä. On myös esimerkkejä erilaisiin tansseihin kohdistuvista rajoituksista.

Väitöskirjan ensimmäisessä osassa kuvaan niitä länsimaisessa ajattelussa esiintyviä käsityksiä ihmisestä, tanssista ja uskonnosta, mitkä ovat johtaneet tähän vääristyneeseen historiankirjoitukseen. Kuvaan lisäksi sitä minkälainen tieteellinen ja yhteiskunnallinen näkemys on johtanut siihen, että tanssi oleellisena ja tärkeänä teemana suljettiin teologisen tutkimuksen ulkopuolelle. Väitöskirjan toisessa osassa tuon esiin kolme esimerkkiä siitä, miten nunnat, munkit, papit ja maallikot ovat tanssineet pyhinä päivinä keskiaikaisessa Euroopassa. Taiteen, tarinoiden ja pyhien kertomusten avulla sijoitan tanssiin viittaavat historialliset lähteet keskiaikaiseen maailmankuvaan. Tämä siksi, että ymmärrettäisiin paremmin mitä tanssi on voinut merkitä rituaaleihin ja liturgisiin toimintoihin osallistuneille.

Laura Hellsten väittelee tohtoriksi Åbo Akademissa tiistaina 6. lokakuuta 2020 klo 18. Vastaväittäjänä toimii professori Veli-Matti Kärkkäinen, Fuller Theological Seminary, USA, ja kustoksena professori Mikael Lindfelt, Åbo Akademi.

Vallitsevien olosuhteiden vuoksi väitöstilaisuutta ei voi seurata paikan päällä, sen sijaan sitä on mahdollista seurata etänä tämän linkin takaa. Käytännön ohjeet alla.

Laura Maria Hellsten (synt. Karanko) on syntynyt 15.4.1979 Maarianhaminassa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 1999 Ålands Lyceumissa, ja KM-tutkinnon 2008 Oulun yliopistossa sekä TM-tutkinnon 2012 Åbo Akademissa.

Laura Hellsten on tavoitettavissa sähköpostitse osoitteesta laura.maria.hellsten@gmail.com.

 

Laura Hellsten

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.

 

Käytännön ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioda sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.