Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
27.8.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om britternas konsumtion på Jamaika på 1700-talet

FM Anna Sundelins doktorsavhandling i allmän historia framläggs till offentlig granskning fredag 31.8.2018 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Expensive living and costly entertainment’. Britons as aspiring consumers in Jamaica, c. 1750–1810.

Konsumtion är en del av vardagen. Genom att konsumera kan vi meddela oss med vår omgivning: vad och hur vi konsumerar talar om för folk omkring oss vilka intressen vi har och hur vår familjesituation ser ut. Konsumtion av specifika varor kan också vara ett sätt att försöka påverka den bild andra har av oss. Under 1700-talet hade klädsel och uppförande kanske en ännu större betydelse för hur folk uppfattade varandra än vad det har idag. Genom att konsumera på ”rätt” sätt kunde en uppåtsträvande person försöka framställa sig själv i önskat ljus och förbättra sin position i samhället.

Under 1700-talet lockade de brittiska kolonierna många lycksökare eftersom det fanns en chans att man snabbt kunde tjäna pengar där. Avhandlingen i allmän historia handlar om en grupp britter på Jamaika under åren 1750–1810 och deras konsumtion. Trots att dessa män och kvinnor befann sig i Västindien, i en på många sätt ovan och farlig omgivning, försökte de upprätthålla en bild av sig själva som engelska gentlemän och -kvinnor. Förhållandena på ön komplicerade dock det hela. Avståndet till England var långt, klimatet besvärligt och det fanns en konstant rädsla för  sjukdomar och slavuppror. Mot slutet av 1700-talet höjdes också allt fler kritiska röster i Europa mot slaveriet i kolonierna, vilket fick britterna på Jamaika att framstå i ett allt sämre ljus.

För att kunna konsumera moderiktiga varor, behövde invånarna i kolonierna  information. Kunskap gällande det senaste modet i Europa fick de från många håll, bland annat genom tidningar och brevväxling över Atlanten. Resan över Atlanten var dock lång  och skillnader i klimatet gjorde att de kläder som passat i England inte nödvändigtvis gjorde det i Västindien.

Avhandlingen visar att de uppåtsträvande britterna på Jamaika var beroende av sina kontakter på andra sidan Atlanten för att få tag på  moderiktiga kläder och andra föremål. Trots detta hade de svårt att leva upp till både sina egna och andras förväntningar.

Anna Sundelin disputerar fredagen den 31 augusti 2018 kl. 13 i auditorium Salin, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är professor Göran Rydén, Uppsala universitet, Sverige och kustos är professor Holger Weiss, Åbo Akademi.

Anna Emilia Sundelin är född 18.12.1979 i Vasa. Hon avlade studentexamen 1998 vid Vasa Övningsskolas gymnasium och FM-examen vid Åbo Akademi 2004.

Anna Sundelin kan vid behov nås per telefon 050 357 7290 eller e-post anna.sundelin@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/160920?locale=lsv

Anna Sundelin
Anna Sundelin

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör