Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om bläckstråle- och schablonutskriftsteknologier vid tillverkning av låga läkemedelsdoser

FM Henrika Wickströms doktorsavhandling i farmaci framläggs till offentlig granskning fredag 11.12.2020 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Exploring printed drug formulations for inkjet and stencil printing.

Farmaceut och filosofie magister Henrika Wickströms doktorsavhandling i farmaci visade att bläckstråle- och schablonutskriftsteknologier kunde användas vid tillverkning av låga läkemedelsdoser. Bläckstråleutskrivare används i dag i många hem för utskrift av pappersdokument.

I stället för traditionsenligt bläck utvecklades läkemedelsbläck som skrevs ut i olika läkemedelsdoser på ätbara filmer av cellulosaderivat, ris- och sockerpapper. Fördelen med bläckstråleutskriftsteknologi är att låga doser (µg–mg) av läkemedel kan skrivas ut med hög precision. Doser uppnåddes genom att variera antalet utskrivna lager och utskriftsresolution. Filmer som läkemedelsform lämpar sig speciellt för administrering av läkemedel för små barn eller äldre som har svårigheter att svälja tabletter. Läkemedelsformen och möjligheten att skräddarsy dosen enligt patientens behov kunde minska prevalensen av läkemedelsbiverkningar och förbättra patientsäkerheten.

I avhandlingen beskrivs också framställning av läkemedelsbläck för utskrift av munsönderfallande filmer med hjälp av schablonutskriftsteknologi. Trögflytande läkemedelsbläck av cellulosaderivat utvecklades och doser mellan 0,5 och 2,5 mg skrevs ut genom att variera schablonarean. Studien utfördes med hjälp av en egenbyggd utskrivare.

Ifall läkemedlen i framtiden skulle tillverkas närmare patienten och i mindre satser, finns det även ett behov att kunna säkra läkemedelskvaliteten av de utskrivna doserna på ett snabbt och pålitligt sätt. Kolorimetrar används i livsmedelsindustrin för att utvärdera livsmedelskvaliteten objektivt, genom mätning av dess färgstyrka. Metoden konstaterades även lämpa sig för differentiering av utskrivna läkemedelsdoser genom indirekt analys av färgstyrkan.

Doktorsavhandlingsarbetet är ett samarbete mellan Åbo Akademi och Ghent Universitet i Belgien.

Henrika Wickström disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 11 december 2020 kl. 13. Opponent är professor Maike Windbergs, Goethe-Universität, Frankfurt, Tyskland och kustos är professor Niklas Sandler, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. (Om lösenord efterfrågas ska du mata in koden 352384.) Se nedan för praktiska anvisningar.

Henrika Wilhelmina Wickström är född 2.8.1989 i Sibbo. Hon avlade studentexamen 2008 vid Sibbo Gymnasium och farmaceutexamen 2011 vid Åbo Akademi samt magisterexamen i biovetenskap med inriktning farmaci 2014 vid Åbo Akademi.

Henrika Wickström kan vid behov nås per telefon 050 303 5461 eller e-post henrika.wickstrom@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Henrika Wickström

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.