Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om Birgittinklostrens omgivning och kontext

Anna-Stina Hägglund.
Anna-Stina Hägglund

FM Anna-Stina Hägglunds doktorsavhandling i nordisk historia framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Birgittine landscapes.Three monasteries in their local and regional environment across the Baltic Sea Region c. 1410–1530.

Disputationen äger rum fredagen den 28 oktober 2022 kl. 13 i auditorium XXII, Agora, Vattenborgsvägen 3, Åbo, samt via videolänk. Opponent är professor Emilia Jamroziak, Leeds University, Storbritannien och kustos är professor Johanna Ilmakunnas, Åbo Akademi.

Sammanfattning

Birgittinorden fick sin början i Vadstena kring år 1370 och redan på 1400-talet etablerades många nya kloster av orden, bland andra i Nådendal, kring Östersjön och på andra håll i Europa. I sin avhandling undersöker Hägglund processerna bakom klostergrundläggningar samt organiseringen av klostrens ekonomi och hur de interagerade med sin omgivning. I fokus ligger donatorer och andra personer som på olika sätt understödde Birgittinerna. I gengäld för sina donationer blev privatpersoner inkluderade i klosterfolkets dagliga böner, vilket var en förmån som endast gavs de som särskilt hade understött klostren.

Avhandlingens viktigaste resultat visar att Birgittinklostren etablerades i olika typer av samhälleliga kontexter och att klostren också kom att anpassa sin organisation beroende på deras läge och vilka personer som var involverade i deras grundläggning. Birgittinernas understödjare kan spåras både till den lokala adeln med sina säten på landsbygden och till borgerskapet i städerna. Studien är uppbyggd kring tre kloster: Nådendal i Åbo stift, Marienkrone i Stralsund, Tyskland och Mariendal utanför Tallinn i Estland. Fokus ligger på donationer, köp, pantsättningar och byten av egendom till klostren. Utifrån dessa har Hägglund gjort en kartläggning av det ”birgittinska landskapet”, det vill säga det område där klostren ägde jord och på vilket de hade både ett andligt och materiellt inflytande.

Klostret som låg i Nådendal var en del av en internationell organisation med förgreningar till olika delar av Europa. Därför är det viktigt att studera hur birgittinernas verksamhet förde samman lokala särdrag med en gränsöverskridande kulturell kontext. Forskningen kring Birgittinernas medeltida kloster är även viktig i en nutida kontext. Birgittinerna är en fortlevande klosterorden och ordens grundare, den Heliga Birgitta, är Europeiska unionens skyddshelgon vars 650-årsjubileum firas år 2023.

Anna-Stina Hägglund är född 1990 i Närpes. Hon kan vid behov nås per telefon 050 465 6767 eller e-post anna-stina.hagglund@abo.fi.

 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.