Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om bionedbrytbara stödkonstruktioner för återbildning av benvävnad

Peter Uppstu
Peter Uppstu

DI Peter Uppstus doktorsavhandling i teknisk polymerkemi framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Bioresorbable polymer–bioactive glass composite scaffolds for bone regeneration.

Disputationen äger rum fredagen den 12 januari 2024 kl. 13, i auditorium Argentum, Aurum, Henriksgatan 2, Åbo. Opponent är professor emeritus Jukka Seppälä, Aalto-universitetet och kustos är professor Carl-Eric Wilén, Åbo Akademi.

Sammanfattning

Benskador som orsakats av sjukdomar eller olyckor kan behandlas med syntetiska implantat, så kallade stödkonstruktioner eller scaffolds. Efter att stödkonstruktionen opererats in i defekten, kan benvävnaden växa in i dess porer. När stödkonstruktionen nedbryts är målet att den nybildade vävnaden till slut fyller hela defekten. Trots att en del produkter redan används kliniskt, finns ett behov av bättre konstruktioner som klarar av att återbilda vävnad även i större och mer svårbehandlade defekter. 

Syftet med avhandlingen var att utveckla och testa stödkonstruktioner för benåterbildning tillverkade av biologiskt nedbrytbara polymerer och bioaktivt glas eller magnesiumhydroxid. Stödkonstruktioner tillverkade av poly(laktid-sam-glykolid) (PLGA)-baserade kompositer uppvisade förbättrade egenskaper jämfört med stödkonstruktioner av enbart PLGA. Därefter evaluerades stödkonstruktionernas benåterbildningsförmåga jämfört med kliniskt använda bensubstitutmaterial. 

Tunna beläggningar av den nedbrytbara polymeren polylaktid (PLA) förbättrade markant de mekaniska egenskaperna hos stödkonstruktioner av bioaktivt glas. I avhandlingen studerades också PLA-polymerens olika kristalltyper och skillnader mellan dem, i jämförelse med fullständigt amorft (icke-kristallint) PLA. 

Avhandlingen bidrar till en ökad förståelse om material, tillverkningssätt och nedbrytningsegenskaper för stödkonstruktioner i utvecklingen av nya implantat för benåterbildning. 

 

Peter Uppstu kan vid behov nås per telefon 040 71 97 280 eller e-post peter.uppstu@abo.fi.
 
Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria. 

Klicka här för pressbild på disputanden.