Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös luunkorjauksen biohajoavista tukirakenteista

Peter Uppstu
Peter Uppstu

DI Peter Uppstun väitöskirja polymeeriteknologian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa.

Väitöskirjan otsikkona on Bioresorbable polymer–bioactive glass composite scaffolds for bone regeneration.

Väitöstilaisuus järjestetään 12. tammikuuta 2024 klo. 13 osoitteessa auditorio Argentum, Aurum, Henrikinkatu 2, Turku.  Vastaväittäjänä toimii emeritusprofessori Jukka Seppälä, Aalto-yliopisto ja kustoksena professori Carl-Eric Wilén, Åbo Akademi.

Yhteenveto

Sairauden tai onnettomuuden aiheuttamia luuvaurioita voidaan korjata biohajoavilla synteettisillä implanteilla, niin sanotuilla tukirakenteilla. Kun tukirakenne on operoitu luuvaurion sisään, voi luukudos kasvaa sisälle tukirakenteen huokosiin. Tukirakenteen hajotessa tavoitteena on, että lopulta koko vaurioalue täyttyy uudella kudoksella. Vaikka tukirakenteita on tutkittu pitkään ja tuotteita on myös kliinisessä käytössä, on edelleen olemassa tarve paremmille ratkaisuille, jotka kykenevät luukudoksen korjaukseen myös suurissa ja vaikeahoitoisissa luuvaurioissa. 

Väitöstutkimuksen tarkoituksena oli kehittää ja tutkia biohajoavista polymeereistä ja bioaktiivisesta lasista tai magnesiumhydroksidista valmistettuja tukirakenteita luunkorjaukseen. Poly(laktidi-ko-glykolidista) (PLGA) valmistetut tukirakenteet saivat parempia ominaisuuksia, kun niihin lisättiin bioaktiivista lasia tai magnesiumhydroksidia, ja tukirakenteiden luunmuodostuskykyä verrattiin tämän jälkeen kliinisessä käytössä oleviin materiaaleihin. 

Bioaktiivisesta lasista valmistetut tukirakenteet muuttuivat mekaanisesti merkittävästi kestävämmiksi jo hyvin ohuen biohajoavan polylaktidi (PLA)-pinnoitteen avulla. Tutkimuksessa selvitettiin myös PLA:n erityyppisten kidemuotojen ominaisuuksia ja niitä verrattiin täysin amorfiseen eli kiteettömään PLA-polymeeriin. 

Väitöskirjan tulokset antavat tietoa luunkorjauksen tukirakenteiden materiaaleista, valmistuksesta ja hajoamisominaisuuksista uudenlaisten luuimplanttien valmistukseen. 

 

 

Peter Uppstu on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 040 719 7280 ja sähköpostitse osoitteesta peter.uppstu@abo.fi.

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa. 

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä.