Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
8.3.2019
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om betydelsen av återhållsamhetsmekanismer

MA Joám Evans Pims doktorsavhandling i utvecklingspsykologi framläggs till offentlig granskning fredag 15.3.2019 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Verbal and Non-verbal Communication as Evolutionary Restraint Mechanisms for Nonkilling Conflict Management.

Ohämmad aggression mellan medlemmar av samma art innebär stora evolutionära kostnader, vilket medför att dödligt våld är relativt ovanligt hos djur och människor. Arvsmekanismer har istället främjat modeller för regel-baserad och ritualiserad återhållsamhet såsom sångdueller och territoriemärkning. Den här sortens återhållsamhetsmekanismer hör till en bred skara beteenden alltifrån direkt undvikande, till olika former av icke-fysisk och ritualiserad aggression.

Den här avhandlingen undersöker betydelsen av återhållsamhetsmekanismer som en evolutionär drivkraft för uppkomsten och utvecklandet av människans kommunikativa förmågor, inklusive verbalt språk och symboliska representationer.

Att genom prat, sång, markeringar eller texter hitta alternativ till potentiellt dödlig aggression ger större hopp om överlevnad än ohämmat fysiskt våld. Studierna I och II presenterar etnografiska fallstudier från Galicien om sångdueller och territoriemärkningar och jämför dessa med liknande fall i andra kulturer och hos andra arter. Studie III fokuserar på motsvarande praxis inom den urbana hip-hop-kulturen. Samtliga studier illustrerar ett mönster av formell och funktionell kontinuitet i återhållsamhetsmekanismer bland olika kulturer och arter, vilket tyder på ett gemensamt socio-evolutionärt ursprung. Skillnader ifråga om kön, ålder och kultur tyder vidare på en ökad grad av återhållsamhetsmekanismer i befolkningsgrupper som löper större risk att drabbas av dödligt våld (såsom unga män) och i samhällen där risken för dödligt våld är överhängande.

Resultaten från avhandlingen antyder att återhållsam aggression i olika kontexter kan fungera som ett effektivt redskap för att förhindra eskalerande och ohämmat dödligt våld. Resultaten har viktiga konsekvenser för utvecklandet av våldsförebyggande program, och avhandlingen argumenterar bland annat för att verksamheter som underminerar återhållsamhetsmekanismer (såsom anti-graffittikampanjer) bör granskas och problematiseras.

Joám Evans Pim disputerar fredagen den 15 mars 2019 kl. 12 i Akademisalen, Academill, Strandgatan 2, Vasa.Opponent är professor Piero P. Giorgi, University of Otago, Dunedin, Nya Zeeland och kustos är professor Kaj Björkvist, Åbo Akademi.

Joám Evans Pim är född 22.12.1983 i A Coruña, Spanien. Han avlade studentexamen 2001 vid Instituto Félix Muriel, Rianxo, Spanien och BA i journalism 2005 vid University of Santiago de Compostela, A Coruña, Spanien och DEA (Diploma of Advanced Studies) i kommunikationslära 2007 vid University of Santiago de Compostela och DEA i statsvetenskap 2008 vid UNED National University, Spanien samt BA i social- och kulturantropologi 2010 vid UNED National University.

Joám Evans Pim kan vid behov nås per telefon +34 622 312 831eller e-post joam.evans@gmail.com.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/167850?locale=lsv.

Joám Evans Pim
Joám Evans Pim

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Pamela Friström
Informatör