Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om avskräckningspolitik i asylfrågor

PM Stephen Phillips doktorsavhandling i juridik framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen har titeln An examination of deterrence and access to asylum through law, rhetoric and experience.

Disputationen äger rum den 23 april 2024 kl. 10.00 i Stora Auditoriet, ASA, Fänriksgatan 3, Åbo. Opponent är professor Witold Klaus, Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences, Polen och kustos är professor Magdalena Kmak, Åbo Akademi. Disputationen kan följas via videolänk.

Sammanfattning:

Avskräckande regimer som strävar efter att neka tillgång till asyl utgör en grundläggande utmaning för internationell människorättslagstiftning, genom sin dolda och normaliserade roll i staters svar på oönskad migration. Stater behåller den suveräna rätten att kontrollera inträde till sina territorier, men de har samtidigt skyldigheter enligt internationell rätt när det gäller de personer som söker inträde. Internationella normer för mänskliga rättigheter misslyckas dock ofta med att begränsa statliga åtgärder, i vissa sammanhang kan de till och med möjliggöra åtgärderna.

Det finns betydande juridisk forskning kring staters användning av avskräckning, som främst koncentrerar sig på analys av rättsliga frågor och källor. Denna avhandling bygger vidare på den befintliga forskningen kring avskräckning. Jag använder mig av tvärvetenskapliga metoder, där politisk retorik och litteratur utnyttjas för att öka förståelsen av avskräckningspolitikens funktion och effekter. Politisk retorik används för att påvisa hur lagen formas av dem som skapar den. Samtidigt som erfarenheterna av dem som utsätts för lagens påverkan, visar lagens effekt i praktiken. Avhandlingen betonar de levda erfarenheterna hos dem som utsätts för avskräckningspolitik. Syftet är att tackla den nuvarande frånvaron av dessa perspektiv i en stor del av den befintliga juridiska litteraturen kring ämnet.

Avhandlingen börjar med att beskriva de olika internationella rättsliga strukturer som möjliggör och begränsar avskräckningsregimers funktion, innan den tittar på exempel på hur lagstiftning och politisk retorik om avskräckning har utvecklats parallellt i tre regioner: USA, Australien och Europa. Med hjälp av ett historiskt angreppssätt visar jag hur avskräckningspolitiken utvecklas över tid och plats, och att liknande juridiska och politiska reaktioner kan spåras från en region och ett händelseförlopp till ett annat. Med utgångspunkt i de rättsliga och retoriska analyserna kopplar jag sedan dessa element till avskräckningens inverkan. Genom att lyssna till dem som har upplevt avskräckning i Karibien, Stillahavsområdet och vid Europas gränser, kontextualiserar jag de rättsliga och politiska elementen i föregående kapitel med deras mest verkliga element, det vill säga deras inverkan, och visar hur och med vilken effekt internationell rätt har misslyckats i sin skyddande roll.

Stephen Lloyd Phillips är född 1982 i Sydney, Australien. Han kan vid behov nås per e-post stephen.phillips@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Anvisningar för att följa med disputationen på distans:

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.